SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3248000001NEKROPSİ VE LABORATUVAR TEKNİKLERİ3Doç. Dr. Özgür Özdemir
3248000002NEKROZ VE DEJENERASYONLAR3Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248000005VETERİNER ONKOLOJİYE GİRİŞ3Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248000009SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248000010SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ3Prof. Dr. Mustafa ORTATATLI
3248000017MEZENKİMAL DOKU TÜMÖRLERİ3Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248000021BALIK HASTALIKLARINDA LABORATUVARA HASTALIKLI DOKU, ORGAN VE BALIK GÖNDERME3Doç. Dr. Özgür Özdemir
3248001043MEZENKİMAL DOKU TÜMÖRLERİ5Prof. Dr.Hüdaverdi ERER
3248001044SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ7Prof. Dr.Mustafa ORTATATLI
3248001047KAS VE EKLEM HASTALIKLARI PATOLOJİSİ7Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001052TOKSİKOLOJİK PATOLOJİ3Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001054SİNDİRİM SİSTEMİ PATOLOJİSİ7Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248001059EVCİL KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ7Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001060BALIK ANATOMİ VE HİSTOLOJİSİ7Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
3248001061BALIKLARDA DIŞ MUAYENELER VE MAKROSKOBİK TANI5Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001063BALIK HASTALIKLARINDA LABORATUVARA HASTALIKLI DOKU, ORGAN VE BALIK GÖNDERME7Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001066BALIKLARDA HASTALIKLARDAN KORUNMA, DEZENFEKSİYON VE SAĞALTIM7Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001067BALIKLARIN HASTALIKLARI PATOLOJİSİNE GİRİŞ5Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001069KÜLTÜR BALIKLARINDA LABORATUVAR METOTLARI5Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001071BALIKLARIN MİKOTİK HASTALIKLARI5Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001073DEJENERASYONLAR5Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001074FİZİKSEL VE KİMYASAL HASTALIK SEBEPLERİ5Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001076DİŞİ GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ7Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001078NEKROPSİ5Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001079LABORATUVAR TEKNİKLERİ5Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248001082ANOMALİLER5Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001083ONKOLOJİYE GİRİŞ5Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3248000003KAN DOLAŞIMI BOZUKLUKLARI3Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI
3248000004YANGI3Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248000006VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI
3248000007BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248000008MANTAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248000011ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİSİ3Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248000012KARDİOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ3Doç.Dr.Özgür ÖZDEMİR
3248000013ERKEK GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248000014DİŞİ GENİTAL SİSTEM VE MEME PATOLOJİSİ3Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248000015SİNİR SİSTEMİ PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248000016EPİTELYAL DOKU TÜMÖRLERİ3Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
3248000018DERİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI
3248000019PARAZİTER HASTALIKLAR PATOLOJİSİ3Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248000020KÜLTÜR BALIKLARINDA NEKROPSİ VE LABORATUVAR METOTLARI3Prof.Dr. Hüdaverdi ERER
3248001007VİRAL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ3Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
3248001034BALIKLARDA VİRAL HASTALIKLAR5Prof.Dr. Hüdaverdi Erer
3248001035BALIKLARDA PARAZİTER HASTALIKLAR5Prof.Dr. Hüdaverdi Erer
3248001039KAN DOLAŞIMI BOZUKLUKLARI5Prof.Dr.Mustafa kemal ÇİFTÇİ
3248001040BAKTERİYEL HASTALIKLAR PATOLOJİSİ7Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248001041MANTAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ5Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI
3248001042METABOLİZMA HASTALIKLARI PATOLOJİSİ5Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248001045HEMATOPOİETİK SİSTEM PATOLOJİSİ7Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001046SİNİR SİSTEMİ PATOLOJİSİ7Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248001048KEMİK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ5Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
3248001049PARAZİTER HASTALIKLAR PATOLOJİSİ5Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3248001050YANGI5Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001051İMMUNPATOLOJİ5Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI
3248001053EPİTELYAL DOKU TÜMÖRLERİ5Doç.Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001055ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİSİ5Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001056ERKEK GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ5Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI
3248001057KARDİOVASKÜLER SİSTEM PATOLOJİSİ7Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001058DERİ HASTALIKLARI PATOLOJİSİ5Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI
3248001062BALIKLARDA İÇ MUAYENELER VE MAKROSKOBİK TANI7Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001064BALIKLARDA METABOLİK VE BESLENMEYE BAĞLI HASTALIKLAR5Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001065BALIKLARDA TÜMÖRLER5Prof.Dr. Hüdaverdi Erer
3248001068KÜLTÜR BALIKLARINDA NEKROPSİ5Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
3248001070BALIKLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLAR7Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001072NEKROZ5Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001075CANLI HASTALIK SEBEPLERİ VE ENFEKSİYONA YANIT5Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
3248001077MEME PATOLOJİSİ5Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001080MORFOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ5Prof.Dr.Hüdaverdi ERER
3248001081HÜCRE BÜYÜMESİ VE FARKLILAŞMASI BOZUKLUKLARI5Prof.Dr.Mustafa ORTATATLI