SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Rickettsialar(Anaplasmosis, Ehrlichiosis)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3247001044 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem DERİNBAY EKİCİ
Koordinator E-mail oderinbay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Cowdriosis ile ilgili bilgi verir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yazılı, sözlü ve görsel sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Anaplasma türlerinde gelişme ve epidemiyoloji Veteriner Protozooloji
2 Anaplasma türlerinde patogenez, klinik belirtiler, teşhis, tedavi ve korunma Veteriner Protozooloji
3 Aegyptianella türlerinde yayılış, epidemiyoloji ve gelişme Veteriner Protozooloji
4 Aegyptianella türlerinde patogenez, klinik belirtiler ve teşhis Veteriner Protozooloji
5 Aegyptianella türlerinde tedavi ve korunma Veteriner Protozooloji
6 Ehrlichiosisin yayılışı, biyolojisi Veteriner Protozooloji
7 Ehrlichiosisin patogenezi ve klinik belirtileri Veteriner Protozooloji
8 Ehrlichiosisde teşhis, tedavi ve korunma Veteriner Protozooloji
9 Neoricketsiosis türlerinin epidemiyolojisi, biyolojisi Veteriner Protozooloji
10 Neoricketsiosis türlerinde patogenez ve klinik bulgular, teşhis, tedavi ve korunma Veteriner Protozooloji
11 Eperytrozoonosis ve Haemobartonellosis türlerinin epidemiyolojileri Veteriner Protozooloji
12 Eperytrozoonosis ve Haemobartonellosis türlerinde gelişme, patogenez ve klinik bulgular Veteriner Protozooloji
13 Eperytrozoonosis ve Haemobartonellosis türlerinde tedavi ve korunma Veteriner Protozooloji
14 Cowdriosisin patogenez, teşhis ve tedavisi Veteriner Protozooloji
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Anaplasmosis ile ilgili bilgi verir 4
D.Ö.Ç. 2 -Aegyptianellosis -Ehrlichiosis ile ilgili bilgi verir 4
D.Ö.Ç. 3 -Cowdriosis ile ilgili bilgi verir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20