SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Evcil ve Yabani Hayvanlarda Parazit İlaçlarının Uygulama Yöntemleri ve Kullanılmaları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3247001036 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Doktora
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. UĞUR USLU
Koordinator E-mail uuslu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Evcil ve Yabani Hayvanlarda Parazit İlaçlarının uygulama yöntemleri ve kullanımları hakkında öğrencilere bilgi vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş (Hayvanlarda Parazit İlaçlarının uygulama yöntemleri hakkında genel bilgi vermek) Wall R, Shearer D. Veterinary Ectoparasites. Biology, Pathology and Control. Second Edit, Blackwell Science Ltd, Osney Mead, Oxford OX2 0EL, 25 John Street, London WCIN 2BS, UK, 2001.
2 Kedi ve Köpeklerde Ektoparaziter ve Endoparaziter ilaçların uygulanması Foreyt WJ. Veterinary Parasitology. Reference Manual, Fifth Edition, Blackwell Publishing, 2001.
3 Kedi ve Köpeklerde Ektoparaziter ve Endoparaziter ilaçların uygulanması Foreyt WJ. Veterinary Parasitology. Reference Manual, Fifth Edition, Blackwell Publishing, 2001.
4 Koyun ve keçilerde Ektoparaziter ilaçların uygulanması Mullen G, Durden L. Medical and Veterinary Entomology. Academic Pres. California, 92101-4495, USA, 2002
5 Koyun ve keçilerde Endoparaziter ilaçların uygulanması Roberts LS, Janovy J. Foundations of Parasitology, WCB. WM-C Brown Publishers, London, 1996.
6 Kanatlılarda Ektoparaziter ilaçların uygulanması Saif Y.M. Diseases of Poultry. Blackwell Publishing 12 tb. Edition. 2121 State Avenue, Ames, Iowa, 50014 USA, 2008.
7 Kanatlılarda Endoparaziter ilaçların uygulanması Saif Y.M. Diseases of Poultry. Blackwell Publishing 12 tb. Edition. 2121 State Avenue, Ames, Iowa, 50014 USA, 2008.
8 Atlarda Ektoparaziter ilaçların uygulanması Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Third Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, p.214-216, 2008.
9 Atlarda Endoparaziter ilaçların uygulanması Tınar R. (Ed.). Veteriner Helmintoloji, Dora Yayınlar, Bursa, 2011.
10 Domuzlarda Ektoparaziter ve Endoparaziter ilaçların uygulanması Wall R, Shearer D. Veterinary Ectoparasites. Biology, Pathology and Control. Second Edit, Blackwell Science Ltd, Osney Mead, Oxford OX2 0EL, 25 John Street, London WCIN 2BS, UK, 2001.
11 Tavşanlarda Ektoparaziter ve Endoparaziter ilaçların uygulanması Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Third Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, p.214-216, 2008.
12 Deney hayvanlarında Ektoparaziter ve Endoparaziter ilaçların uygulanması Foreyt WJ. Veterinary Parasitology. Reference Manual, Fifth Edition, Blackwell Publishing, 2001
13 Yaban Hayvanlarında Ektoparaziter ilaçların uygulanması Soulsby EJL. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. Bailliere & Tindall, London, UK, 1986.
14 Yaban Hayvanlarında Endoparaziter ilaçların uygulanması Tınar R. (Ed.). Veteriner Helmintoloji, Dora Yayınlar, Bursa, 2011.
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 7
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Parazit ilaçlarını tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Hayvanlarda Parazit İlaçlarının uygulama yöntemlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Korunma ve tedavi yöntemlerini öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20