SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Domuz Parazitleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3247001033 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. UĞUR USLU
Koordinator E-mail uuslu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power-point support, verbal - visual presentation, questions and answers
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Wall R, Shearer D. Veterinary Ectoparasites. Biology, Pathology and Control. Second Edit, Blackwell Science Ltd, Osney Mead, Oxford OX2 0EL, 25 John Street, London WCIN 2BS, UK, 2001.
2 Domuzlarda bulunan Arthropodları etiyoloji Foreyt WJ. Veterinary Parasitology. Reference Manual, Fifth Edition, Blackwell Publishing, 2001.
3 Domuzlarda bulunan Arthropodların teşhisi Roberts LS, Janovy J. Foundations of Parasitology, WCB. WM-C Brown Publishers, London, 1996.
4 Domuzlarda bulunan Arthropodların tedavisi Mullen G, Durden L. Medical and Veterinary Entomology. Academic Pres. California, 92101-4495, USA, 2002.
5 Domuzlarda bulunan Arthropodların prognozu Williams RE. Veterinary Entomology. Livestock and Companion Animals. CRC Press Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, 2010.
6 Domuzların Protozoon Hastalıklarının etiyolojisi Roberts LS, Janovy J. Foundations of Parasitology, WCB. WM-C Brown Publishers, London, 1996.
7 Domuzların Protozoon Hastalıklarının teşhisi Roberts LS, Janovy J. Foundations of Parasitology, WCB. WM-C Brown Publishers, London, 1996.
8 Domuzların Protozoon Hastalıklarının tedavisi Roberts LS, Janovy J. Foundations of Parasitology, WCB. WM-C Brown Publishers, London, 1996.
9 Domuzların Protozoon Hastalıklarının prognozu Roberts LS, Janovy J. Foundations of Parasitology, WCB. WM-C Brown Publishers, London, 1996.
10 Domuzların Helminth hastalıklarnın etiyolojisi Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Third Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, p.214-216, 2008.
11 Domuzların Helminth hastalıklarının teşhisi Roberts LS, Janovy J. Foundations of Parasitology, WCB. WM-C Brown Publishers, London, 1996.
12 Domuzların Helminth hastalıklarının tedavisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
13 Domuzların Helminth hastalıklar prognozu Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Third Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, p.214-216, 2008.
14 Domuz hastalıklarından Korunma Yolları Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 7
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Domuzlarda bulunan paraziter hastalıkları tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Domuzların Parazit Hastalıklarının etiyoloji, teşhis, tedavi hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 3 Domuzların Parazit Hastalıklarının prognozu ve korunma yollarını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20