SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sarcodina (Amipler)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3247001019 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. FERDA SEVİNÇ
Koordinator E-mail fsevic selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Pseudopodalı protozoonlar hakkında bilgi vermek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yazılı, sözlü ve görsel sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İnsan ve hayvanlarda patojen Entamoeba türleri Veteriner Protozooloji
2 Entamoeba türlerinin konakçıdaki yerleşim yerleri Veteriner Protozooloji
3 Entamoeba türlerinin patojen etkileri Veteriner Protozooloji
4 Entamoeba türlerinin morfoloji ve biyolojileri Veteriner Protozooloji
5 Entamoeba histoliticanın teşhisi Veteriner Protozooloji
6 İnsan ve hayvanlarda amobiyazın tedavisi Veteriner Protozooloji
7 Amobiyazda klinik görünüm, epidemiyoloji ve korunma Veteriner Protozooloji
8 Amobiyazın zoonoz olarak önemi Veteriner Protozooloji
9 Karabaş hastalığının hindi ve tavuklarda önemi Veteriner Protozooloji
10 Histomonas meleagridisin morfoloji ve biyolojisi Veteriner Protozooloji
11 Histomonas meleagridisin patojenitesi Veteriner Protozooloji
12 Karabaş hastalığında klinik görünüm Veteriner Protozooloji
13 Karabaş hastalığının teşhis ve tedavisi Veteriner Protozooloji
14 Karabaş hastalığında korunma Veteriner Protozooloji
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pseudopodalı protozoonlar hakkında bilgi sahibi olmak 4
D.Ö.Ç. 2 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20