SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Strongylidae, Ancylostomatidae
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3247001006 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Feyzullah Güçlü
Koordinator E-mail fguclu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Strongylidae ve Ancylostomidae familyalarındaki helmintler hakkında bilgi vermek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel ve sözel anlatım metotları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Strongylidae türlerinin morfolojisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
2 Strongylidae türlerinin biyolojisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
3 Strongylidae türlerinin patojenitesi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
4 Strongylidalerin teşhisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
5 Strongylidaelerin tedavisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
6 Strongylidaelerden korunma ve kontrol Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
7 Ancylostomatidae türlerinin morfolojisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
8 Ancylostomatidae türlerinin biyolojisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
9 Ancylostomatidae türlerinin patojenitesi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
10 Ancylostomatidaelerin teşhisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
11 Ancylostomatidaelerin tedavisi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
12 Ancylostomatidaelerden korunma ve kontrol Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
13 Ancylostomatidaelerin insan sağlığı açısından önemi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
14 Ancylostomatidaelerin insan sağlığı açısından önemi Tınar R. (Ed): Veteriner Helmintoloji, Dora Basım, Yayın, Bursa, 2011
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 7
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Strongylidae ve Ancylostomidae familyalarındaki helmintleri tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Strongylidae ve Ancylostomidae familyalarındaki helmintlerin yaptıkları hastalıkların teşhis ve tedavisini yapar. 4
D.Ö.Ç. 3 Strongylidae ve Ancylostomidae familyalarındaki nematodlarla ilgili araştırmalar planlar ve uygular 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20