SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Protozoonların Ve Protozoer Hastalıkların Teşhisleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3247000003 0 / 2 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. FERDA SEVİNÇ
Koordinator E-mail fsevinc selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Protozoon enfeksiyonlarının nasıl teşhis edileceği
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yazılı, sözlü ve görsel sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bazı protozoon enfeksiyonlarında görülen klinik bulgular Veteriner Protozooloji
2 Kan protozoonlarının teşhis metotları Veteriner Protozooloji
3 Sürme ve kalın damla kan frotisi uygulaması Veteriner Protozooloji
4 Dışkının protozoon yönünden muayenesi, Nativ ve Flotasyon metotları Veteriner Protozooloji
5 İdrarın protozoon yönünden muayenesi Veteriner Protozooloji
6 Genital sistemin protozoon yönünden muayenesi Veteriner Protozooloji
7 Biyopsi örneğinin protozoon yönünden muayenesi Veteriner Protozooloji
8 Bazı protozoon enfeksiyonlarında görülen post mortem bulgular Veteriner Protozooloji
9 Bazı protozoonlardan hazırlanan Sabit preparatların incelenmesi Veteriner Protozooloji
10 Bazı protozoonların kaydedilmiş hareketli görüntülerinin incelenmesi Veteriner Protozooloji
11 Sindirim sisteminin protozoon enfeksiyonları yönünden muayenesi Veteriner Protozooloji
12 Post mortem teşhis için doku ve organlardan preparat hazırlanması Veteriner Protozooloji
13 Protozoon enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılan serolojik yöntemler Veteriner Protozooloji
14 ELISA ve IFA testlerinin uygulanışı Veteriner Protozooloji
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Protozoon enfeksiyonlarının nasıl teşhis edileceği hakkında bilgi sahibi olmak 4
D.Ö.Ç. 2 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20