SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Ektoparazitlerin Teşhisleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3247000002 0 / 2 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Dik
Koordinator E-mail bdik2005 yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Veteriner ve Tıp hekimliklerini ilgilendiren artropodların tanınmaları ve genel anlamda teşhis edilmelerini öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bilgisayarda ppts sunusu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Artropodların Genel Morfolojik Özellikleri Dik B 2015. Veteriner Entomoloji
2 Artropodların Sınıflandırılmaları
3 Antennata kök altı-Insecta sınıfındaki artropodların takımlar bazında ayrılmaları
4 Blattidae, Hemiptera,Coleoptera ve Hymenoptera takımlarının teşhisleri
5 Ischnocera ve Amblycera alt takımlarındaki bitlerin genel teşhisleri
6 Anoplura alttakımındaki bitlerin genel teşhisleri
7 Siphonaptera (Pireler)nın genel teşhisi
8 Diptera takımı-Nematocera alt takımındaki sineklerin genel teşhisleri
9 Diptera takımı-Brachycera alt takımındaki sineklerin genel teşhisleri
10 Chelicerata kök altındaki artropodların takımlar bazında ayrılmaları
11 Ixodidae ve Argasidae ailelerindeki kenelerin cins bazında teşhisleri
12 Sarcoptidae ve Psoroptidae ailelerindeki uyuz etkenlerinin cins bazında teşhisleri
13 Veteriner hekimlik açısından önemli diğer akarların genel teşhisleri
14 Scorpionidae (Akrepler),Arenea (örümcekler),Crustaceae (Kabuklular) vs genel teşhisleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 20 1
Arazi Çalışmaları : 10 1
Vaka Çalışmaları : 14 1
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ektoparazitlerin doğru teşhis edilebilmesi 3
D.Ö.Ç. 2 İnsan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan artropodların genel teşhislerinin öğretimesi
D.Ö.Ç. 3 Mikroskobik ölçümlerin öğretimesi
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20