SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ

Başkan

Prof. Dr. Özlem DERİNBAY EKİCİ

Üye

Doç. Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI

Üye

Prof. Dr. Oğuz ERASLAN

Üye

Prof. Dr. Süleyman PATLAR

Üye

Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV

Üye

Cengiz ATEŞ

Raportör