SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mikrobiyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Osman ERGANİŞ

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Kamil ÜNEY

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Amacı: Genel bakteriyoloji, evcil hayvanların bakteriyel ve mikotik hastalıkları, immunoloji, moleküler mikrobiyoloji, kanatlı hayvan hastalıkları ve veteriner epidemiyoloji konularını kapsayan Mikrobiyoloji dalında uzmanlaşmış bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektir.

Vizyon: Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Alanında uzman ve sürekli kendisini geliştiren öğretim üyeleri ile yetkin, bilgili, bilimsel etik kurallarını ön planda tutan ve ilkeli bilim uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Belirlenmiş sayıda ve kredide dersin alındığı, seminer ve tez çalışmalarının yapıldığı bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Veteriner Fakültesi mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra mikrobiyoloji alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve sözlü sınavlar, ödev, seminer sunumu, tez çalışması

İstihdam Olanakları: 1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde saha veterineri 2. Tanı ve araştırma laboratuvarlarında araştırmacı (bakanlık ve özel laboratuvarlar) 3. Özel veteriner klinikleri 4. İlaç sektörü 5. Yem fabrikaları 6. Diğer Üniversitelere ait Veteriner Fakülteleri 7. Hayvancılıkla ilgili yüksek okullar

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun olduktan sonra doktora programına geçebilir.