SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mikrobiyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Bakteriyel flora ve enfeksiyöz hastalıklardan örnek alımı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3246001012 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
Koordinator E-mail zafersayin gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Ali USLU , Dr. Aslı SAKMANOĞLU
Dersin Amacı Enfeksiyöz hastalıklarda doğru teşhiş ve tedavi için, uygun yollardan, yeterli miktarda örnek alma, uygun şartlarda muhafaza ve laboratuara ulaştırma yöntemleri öğretilir. Ayrıca klinik örneklere bulaşabilen, izolasyo-identifikasyonda hatalara sebep olan vücudun normal bakteriyel florası hakkında bilgi verilir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Çeşitli sunu teknikleri ile bilgi sunumu ve tartışma, laboratuar uygulamaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Normal vücut florası Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
2 Normal vücut florası Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
3 Normal vücut florası Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
4 Normal vücut florası Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
5 Kan kültürü için örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
6 Mastitis vakalarında örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
7 Sindirim sistemi enfeksiyonlarında örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
8 Solunum sistemi enfeksiyonlarında örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
9 Üriner sistem enfeksiyonlarında örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
10 Genital sistem enfeksiyonlarında örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
11 Aborta sebep olan enfeksiyonlarda örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
12 Deri ve mukoza enfeksiyonlarında örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
13 Mantar enfeksiyonlarında örnek alma Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
14 Anaerobik bakteri enfeksiyonlarında örnek alama ve saklama Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : 14 30
Uygulamalı Sınav : 2 20
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 20
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 5
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 13 6
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uygun marazi madde alma ve uygun koşullarda laboratuara ulaştırma 4
D.Ö.Ç. 2 Marazi materyalin uygun zenginleştirme ve seleksiyon sonrası kültürü 4
D.Ö.Ç. 3 Doğru izolasyon ve identifikasyon için, vücudun normal flora etkenlerinin eliminasyonu, ayırt edilmesi. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20