SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mikrobiyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Mikrobiyoloji sayım teknikleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3246001010 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman Erganiş
Koordinator E-mail erganis selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Osman Erganiş
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerleri, bunların hazırlanması, sterilizasyonu, bakterilerin mikroskopik muayenelerinde kullanılan boyama yöntemleri, identifikasyonlarında kullanılan biyokimyasal testler, bakteriyel sayım teknikleri hakkında pratik eğitimin verilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 0 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Çeşitli sunu teknikleri ile bilgi sunumu ve tartışma, laboratuar uygulamaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bakteriyolojide kullanılan sıvı ve katı besiyerleri Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
2 Genel besiyerleri Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
3 Seçici, ayırıcı ve zenginleştirme besiyerleri Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
4 Besiyerlerinin hazırlanması Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
5 Sterilizasyon teknikleri Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
6 İdentifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
7 İdentifikasyonda kullanılan biyokimyaak testler Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
8 Thoma Lamı ile Sayım Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
9 Mikroskop görüş sahası alanının hesaplanması Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
10 Bulanıklık ölçümü ile sayım Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
11 Canlı koloni sayımı Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
12 Bulanıklık ölçümü Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
13 Mikrobiyolojide sayım metodunun kullanıldığı alanlanlar Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
14 Mikrobiyolojide sayım metodunun kullanıldığı alanlanlar Arda M. (2011). Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınevi. Ankara Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir.
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 11 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 14 1
Ödev : 14 2
Küçük Sınavlar : 14 2
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerleri, bunların hazırlanması, sterilizasyonu, bakterilerin mikroskopik muayenelerinde kullanılan boyama yöntemleri 4
D.Ö.Ç. 2 İdentifikasyonlarında kullanılan biyokimyasal testler 4
D.Ö.Ç. 3 Bakteriyel sayım teknikleri hakkında pratik eğitimin verilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20