SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mikrobiyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Antibiyotik duyarlılık testleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3246001007 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
Koordinator E-mail zafersayin gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Zafer SAYIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Ali USLU , Dr. Aslı SAKMANOĞLU
Dersin Amacı Enfeksiyöz hastalıklardan izole ve identifiye edilen bakteriyel etkenlerin, antibiyotik duyarlılıkların belirlenmesi ve tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi öğretilmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Çeşitli sunu teknikleri ile bilgi sunumu ve tartışma, laboratuar uygulamaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Gram negatif bakterilere etkili antibiyotikler Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
2 Gram pozitif bakterilere etkili antibiyotikler Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
3 Antibakteriyel direnç mekanizması Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
4 Solunum sistemi enfeksiyonlarında antibakteriyel tedavi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
5 Üriner sistem enfeksiyonlarında antibakteriyel tedavi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
6 Genital sistem enfeksiyonlarında antibakteriyel tedavi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
7 Sindirim sistemi enfeksiyonlarında antibakteriyel tedavi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
8 Mastitiste antibakteriyel tedavi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
9 Anaerobik bakteri enfeksiyonlarında tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
10 Hayvan türüne göre antibakteriyel tedavinin değerlendirilmesi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
11 Tüp dilusyon metodu Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
12 Disk diffuzyon metodu Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
13 Antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumlanması Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
14 14. Alternatif antibakteriyel tedavi seçeneklerinin (bitki ekstraktları vb.) değerlendirilmesi Kayaalp O. (2012). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2. Pelikan Yayınevi. Ankara. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. (http://clsi.org/)
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : 14 30
Uygulamalı Sınav : 2 20
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 20
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 12 5
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesinde, uygun antibiyotiklerin belirlenmesini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Antibiyotik duyarlılık testlerinin uygulanmasını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Antibiyotik duyarlılık testlerinin değerlendirilmesini öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20