SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mikrobiyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Serolojik testler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3246001006 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
Koordinator E-mail hhadimli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Humoral bağışıklığın ölçülmesinde kullanılan serolojik tekniklerin (primer ve sekonder bağlanma testleri) uygulanmaları ve sonuçlarının yorumlanması hakkında pratik eğitimin verilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Çeşitli sunu teknikleri ile bilgi sunumu ve tartışma, laboratuar uygulamaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 antijen inaktivasyonu ve protein ölçümü ile antijen miktarının belirlenmesi 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
2 antijen inaktivasyonu ve protein ölçümü ile antijen miktarının belirlenmesi 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
3 antijen inaktivasyonu ve protein ölçümü ile antijen miktarının belirlenmesi 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
4 eriyebilir ve partiküler antijenlerin hazırlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
5 Çabuk lam aglutinasyon testinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
6 Rose Bengal plate testin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
7 Yavaş tüp aglutinasyon testinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
8 Coombs antiglobulin testinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
9 Hemaglutinasyon testinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
10 Hemaglutinasyon inhibisyon testinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
11 Komplement fikzasyon testinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
12 Agar jel immunodifüzyon testinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
13 Enzyme linked immunosorbent assayin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
14 İndirekt fluoresan antikor tekniğinin uygulanması ve yorumlanması 1- Erganis O, İstanbulluoglu E. 2002. İmmunoloji. Selçuk Ü. Veteriner F. Yayınları. Konya. 2- Diker S. 2005. Immunoloji. Medisan Yayınevi. Ankara.
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : 14 30
Uygulamalı Sınav : 2 20
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 20
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 12 5
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 humoral bağışıklık ölçüm metodları hakkında bilgi sahibi olunması 4
D.Ö.Ç. 2 antijen antikor ilişkilerini pratik olarak yorumlayabilmesi ve uygulayabilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 serolojik testleri hastalıkların teşhisinde rutin olarak kullanabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20