SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 İlk ve Acil Yardım alanında, temel düzeyde teorik bilgiye sahiptir.
P.Ç.2 İlk ve Acil Yardım alanında temel düzeyde araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında bilgiye sahiptir
P.Ç.3 Alan terminolojisini etkin kullanabilir
P.Ç.4 İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır
P.Ç.5 Alanı ile ilgili teknolojileri kullanır
P.Ç.6 İlk ve Acil Yardım alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
P.Ç.7 Alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak görev alır.
P.Ç.8 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
P.Ç.9 İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
P.Ç.10 İlk ve Acil Yardım ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
P.Ç.11 Hasta/yaralıyı değerlendirebilir ve sorununu saptayabilir
P.Ç.12 Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilir.
P.Ç.13 Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
P.Ç.14 Diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışabilir.