SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Afetlerde Acil Durum Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3274001015 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hasan KARA
Koordinator E-mail hasankara42 gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hasan KARA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Afete hazırlık aşamalarında ve afet sırasında organize olabilme yeteneğini kazandırma.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze eğitim, ev ödevi, seminer sunumu, vaka çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Afet Yönetimi Ve Planlaması ECTS (European Credit Transfer System)
2 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE OLAĞANDIŞI DURUM ORGANİZASYONU ECTS (European Credit Transfer System)
3 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYASYON VE NÜKLEER (KBRN) TEHLİKELERDE ACİL YARDIM ECTS (European Credit Transfer System)
4 KBRN TEHLİKELERDEN KİŞİSEL KORUNMA ECTS (European Credit Transfer System)
5 KİMYASAL TEHLİKELER ECTS (European Credit Transfer System)
6 BİYOLOJİK TEHLİKELER ECTS (European Credit Transfer System)
7 RADYASYON VE NÜKLEER TEHLİKELER ECTS (European Credit Transfer System)
8 TRİYAJ ECTS (European Credit Transfer System)
9 AFET- TRİYAJ TATBİKATI ECTS (European Credit Transfer System)
10 YANGIN DURUMUNDA ACİL SAĞLIK HİZMETİ UYGULAMAK ECTS (European Credit Transfer System)
11 DENİZDE KİŞİSEL CAN KURTARMA TEKNİKLERİNİ UYGULAMAK ECTS (European Credit Transfer System)
12 Afet Yönetimi Ve Planlaması ECTS (European Credit Transfer System)
13 Afet Yönetimi Ve Planlaması ECTS (European Credit Transfer System)
14 Afet Yönetimi Ve Planlaması ECTS (European Credit Transfer System)
15 GENEL SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 100
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 14 1
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 D.Ö.Ç. 1. Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 3
D.Ö.Ç. 2 D.Ö.Ç.2. Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 D.Ö.Ç.3. Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 D.Ö.Ç.4 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 D.Ö.Ç.5. Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 D.Ö.Ç. 6. Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 7 D.Ö.Ç. 7. Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 D.Ö.Ç. 8. Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20