SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3274001009 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. BİROL ÖZKALP
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sağlıklı veya herhangi bir hastalığı olan bireylerin enfeksiyonlardan korunmasının temel ilkelerinin öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz Yüze, Seminer, Ödev, Laboratuvar Çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Enfeksiyon hastalıklarına genel bakış GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
2 Sistem enfeksiyon hastalıkları ve korunma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
3 Vektörlere bağlı sistem hastalıkları ve korunma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
4 Zoonotik enfeksiyon hastalıkları ve korunma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
5 Sık görülen viral enfeksiyon hastalıkları ve korunma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
6 Hastaneden edinilmiş enfeksiyon hastalıkları ve korunma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
7 Bağışıklılık sistemi baskılanmış kanalda görülen enfeksiyon hastalıkları ve korunma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
8 Dezenfeksiyon anti sepsi ve cerrahi anti sepsi GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
9 Sanitazasyon ve sterilizasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
10 Fiziksel kimyasal mebcan sterilizasyon yöntemleri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
11 Sterilizasyon kontrol yöntemleri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
12 Acil üniteleri dezenfeksiyonu GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
13 Ambulansların sterilizasyonu GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
14 Dezenfektenlere karşı mikroorganizmaların direnç ve gelişimi GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
15 GENEL SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 0 0
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve 3
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve 4
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20