SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Organizasyonu
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3274001001 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayşegül BAYIR
Koordinator E-mail aysegülbayir hotmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ayşegül BAYIR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Acil sağlık hizmetleri yönetmelikleri, mevzuatları, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin yönetimi ve işleyişi, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirme. Afetlerde organizasyon ve temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmayı amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze eğitim, ev ödevi, seminer sunumu, vaka çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 DÜNYADA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GELİŞİMİ AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
2 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GELİŞİMİ AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
3 ACİL SAĞLIK SİSTEMLERİ AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
4 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
5 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
6 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
7 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
8 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
9 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
10 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
11 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
12 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
13 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
14 TÜRKİYEDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU AHA 2010 Resusitasyon Kılavuzu
15 GENEL SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 100
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 14 1
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 D.Ö.Ç.1. Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 3
D.Ö.Ç. 2 D.Ö.Ç.2. Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 D.Ö.Ç.3. Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 D.Ö.Ç.4. Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 D.Ö.Ç.5. Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 D.Ö.Ç.6. Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 7 D.Ö.Ç.7. Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 D.Ö.Ç.8. Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20