GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
Master's Degree Forms

Seminer Formunu Teslim Edilirken

    Seminer Formu

 

 İlk Tez Projesi Teslim Edilirken

   Yüksek Lisans Tez Projesi Önerisi Tesliminde Gerekli Belgeler

    Tez Önerisi Müracaat Formu

    Etik Kurul Kararı ( Projede etik kurul kararını teslim etmeyenler için dilekçe örnegi)

 

Tez Savunmadan önce gelecek formlar

    Ara Rapor ve Tez Proje Sonuç Formu

    Tez Savunma Jüri Oluşturma Formu

 

Tez Savunmadan sonra gelecek formlar

    Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

    Tez Savunma Tutanağı Formu