GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
Phd Forms

Seminer Formu teslim edilirken

  Seminer Formu

 

Yeterlik Sınavına girmeden önce yapılacak işlemler

  Yeterlik Jüri Oluşturma Formu

  Yeterlik Sınav Tutanağı Formu (Sınav esnasında doldurulacak form)

  Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Yeterlik sınavını başardıktan 1 ay sonra )

 

İlk Tez Projesi Teslim Edilirken

  Doktora Tez Projesi Tesliminde Gerekli Formlar

  Tez Önerisi Müracaat Formu

     Etik Kurul Kararı ( Projede etik kurul kararını teslim etmeyenler için dilekçe örnegi)

  Ara Rapor Formu (Tez döneminde iseniz Şubat ve Haziran aylarında Enstitüye 6 ayda bir ara rapor sunmak zorundasınız)

 

Tez Savunmadan önce gelecek formlar

  Tez Savunma Jüri Oluşturma Formu

  Ara Rapor Formu

 

Tez Savunmadan sonra gelecek formlar

  Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu

  Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu