SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ic_hastaliklari_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Hastalık diagnozu, prognozu ve tedavisi
P.Ç.2 Hastalık diagnozu, prognozu ve tedavisi
P.Ç.3 Hastalık diagnozu, prognozu ve tedavisi