SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ic_hastaliklari_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3249001007VETERİNER HALK SAĞLIĞI4Prof. Dr. Mehmet MADEN
3249001012ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI4Prof. Dr. Mehmet MADEN
3249001014ATLARDA KOLİKLE SEYREDEN HASTALIKLAR4Prof. Dr. Mehmet MADEN
3249001018CSF ANALİZİ4Prof. Dr. Abdullah BAŞOĞLU
3249001021DERİ HASTALIKLARINDA KULLANILAN SİPESİFİK TESTLER4Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ
3249001022EPİLEPSİYE GENEL YAKLAŞIM4Prof.Dr. İsmail ŞEN
3249001024HEMOGLOBİNÜRİ İLE SEYREDEN HASTALIKLAR4Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ
3249001025KÜÇÜK HAYVANLARIN DERİ HASTALIKLARININ BESİNLE KONTROLÜ4Prof. Dr. Kürşad TURGUT
3249001027AKCİĞER HASTALIKLARININ TEŞHİSİNDE UYGULANAN METODLAR.4Prof.Dr.Abdullah BAŞOĞLU
3249001028ZOONOZ HASTALIKLAR4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001030KEDİ VE KÖPEKLERDE HEMOGRAM4Prof. Dr. Kürşad TURGUT
3249001031KEDİ VE KÖPEKLERDE EKG4Prof. Dr. Kürşad TURGUT
3249001033KEDİ VE KÖPEKLERDE KANLI DİYARE İLE SEYREDEN HASTALIKLAR4Prof. Dr. Mahmut OK
3249001034KEDİ VE KÖPEKLERDE ULTRASONOGRAFİK MUAYENENİN ÖNEMİ4Prof. Dr. Mahmut OK
3249001035KEDİ VE KÖPEKLERDE ABDOMİNAL EFFÜZYONLARA GENEL YAKLAŞIMLAR4Prof. Dr. Mahmut OK
3249001036KEDİ VE KÖPEKLERDE OLGU DEĞERLENDİRME4Prof.Dr. Mahmut OK
3249001042RUMİNANTLARDA ASİT BAZ DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001043KEDİ VE KÖPEKLERDE ASİT BAZ DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001046KEDİ VE KÖPEKLERDE DİYARE İLE SEYREDEN İNCE BARSAK HASTALIKLARI4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001047KEDİ VE KÖPEKLERDE KUSMA İLE SEYREDEN HASTALIKLAR4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3249001001KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE EKG.2Prof.Dr.Abdullah BAŞOĞLU
3249001002ABOMAZUM DEPLASMANLARI2Prof. Dr. Kürşad TURGUT
3249001003SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ TEŞHİS YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ
3249001005SIĞIRLARDA YABANCI CİSİM HASTALIĞI2Prof. Dr. Mahmut OK
3249001008ATLARDA KOLİK VE KLİNİK MUAYENE4Prof. Dr. Kürşad TURGUT
3249001009SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ4Prof. Dr. Kürşad TURGUT
3249001010DOLAŞIM HASTALIKLARININ KLİNİK TANISI4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001011BUZAĞILARDA ÖN MİDE HASTALIKLARI4Prof. Dr. Mahmut OK
3249001016ABDOMİNAL EFFÜZYONLARA DİAGNOSTİK YAKLAŞIM.4Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ
3249001017HAYVANLARDA LÖKOGRAM VE KLİNİK ÖNEMİ4Prof. Dr. Mahmut OK
3249001023KAN ANALİZ METOTLARI4Prof.Dr.İsmail ŞEN
3249001026CA, MG, VE P HEMOSTAZİSİ4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001029SIĞIRLARDA ANOREKSİ VE PİNK SESİ İLE SEYREDEN HASTALIKLAR4Prof. Dr. Mahmut OK
3249001032AT VE SIĞIRLARDA ULTRASONOGRAFİK MUAYENENİN ÖNEMİ4Prof. Dr. Mahmut OK
3249001037KLİNİK LABORATUAR TEŞHİS-HEMATOLOJİ2Prof. Dr. Mehmet MADEN
3249001038KÖPEK VE KEDİLERDE BİYOKİMYASAL TEŞHİS PANELLERİ4Prof. Dr. Mehmet MADEN
3249001039KEDİ VE KÖPEKLERDE ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSİTEMİN ENDOSKOPİK MUAYENESİ4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001040NEONATAL BUZAĞILARDA İMMUNİTE VE KOLOSTRUMUN ÖNEMİ4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001041PREMATURE VE PERİNATAL BUZAĞILARDA TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM4Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001044PANKREAS HASTALIKLARI2Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş
3249001045ZOONOZ HASTALIKLAR2Prof.Dr.Hasan Güzelbekteş