SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ic_hastaliklari_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Sığırlarda Anoreksi Ve Pink Sesi İle Seyreden Hastalıklar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3249001029 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut OK
Koordinator E-mail mok selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sığırların anoreksi ve pink sesi ile seyreden hastalıklarının teşhis ve yöntemlerinin öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
teorik ve pratik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Abomazum deplasmanları Veteriner Gastroenteroloji
2 Etiyoloji Veteriner Gastroenteroloji
3 Sol abomazum deplasmanlarında semptomlar Veteriner Gastroenteroloji
4 Sağ abomazum deplasmanlarında semptomlar Veteriner Gastroenteroloji
5 Abomazum torsiyonlarında semptomlar Veteriner Gastroenteroloji
6 Laboratuar bulgular Veteriner Gastroenteroloji
7 Teşhis Veteriner Gastroenteroloji
8 Tedavi Veteriner Gastroenteroloji
9 Sekum dilatasyon ve torsiyonları Veteriner Gastroenteroloji
10 Etiyoloji ve patogenez Veteriner Gastroenteroloji
11 Semptomlar ve laboratuar bulgular Veteriner Gastroenteroloji
12 Teşhis ve tedavi Veteriner Gastroenteroloji
13 Ayırıcı tanı Veteriner Gastroenteroloji
14 Hastalığın tanısında ultrasonografik muayeneninin önemi Veteriner Gastroenteroloji
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 2
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 3 2
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sığırların anoreksi ve pink sesi ile seyreden hastalıklarının etiyolojisi hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 2 Sığırların anoreksi ve pink sesi ile seyreden hastalıklarının teşhisi hakkında bilgi edinir 4
D.Ö.Ç. 3 Sığırların anoreksi ve pink sesi ile seyreden hastalıkların tedavisi hakkında bilgi edinir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20