SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
histoloji_ve_embriyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3242000001HÜCRE TİPLERİNİN IŞIK MİKROSKOPUNDA İNCELENMESİ1Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242000002IŞIK MİKROSKOPUNUN KULLANIMI1Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242000004FOTOĞRAFİ TEKNİKLERİ1Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242000005IŞIK MİKROSKOPİDE UYGULANAN HİSTOMETRİK YÖNTEMLER1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242000006IŞIK MİKROSKOPUNDA UYGULANAN HİSTOLOJİK TEKNİKLER1Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242000007IŞIK MİKROSKOPİDE UYGULANAN ÖZEL BOYAMA YÖNTEMLERİ1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242000010HÜCRE İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON TEKNİKLERİ1Prof. Dr.Emrah Sur
3242000013MİKROTOM, KRİYOSTAT VE TEKNİKLERİ1Doç.Dr.Murat Boydak
3242001000HÜCRELERİN GENEL YAPISI3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001001HÜCREDEKİ BİYOLOJİK MEMBRANLARIN FONKSİYONEL ULTRASTRÜKTÜRÜ1Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242001003ORGANİZMADA BULUNAN HÜCRE TİPLERİ1Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242001004HÜCRE SİKLUSU, HÜCRE BÖLÜNMELERİ VE HÜCRE FARKLILAŞMASI1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001005EPİTEL DOKUSU HİSTOLOJİSİ1Prof. Dr. Emrah SUR
3242001006BAĞ VE DESTEK DOKULARI HİSTOLOJİSİ3Doç.Dr.Murat BOYDAK
3242001007SİNİR DOKUSUNUN FONKSİYONEL HİSTOLOJİSİ3Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242001008KAS DOKUSU HİSTOLOJİSİ1Prof. Dr. Emrah SUR
3242001009SİNDİRİM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001010SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ3Doç. Dr. Murat BOYDAK
3242001013DİŞİ ÜREME SİKLUSU VE DİŞİ GAMETLERİN OLUŞUMU1Prof. Dr.Emrah SUR
3242001014ERKEKTE GAMETLERİN OLUŞUMU3Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242001016PLASENTANIN OLUŞUMU, TİPLERİ VE GÖREVLERİ3Doç.Dr. Murat Boydak
3242001019MEZODERMDEN GELİŞEN YAPILAR3Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001024HÜCRE İÇİ VE HÜCRELER ARASI HABERLEŞME1Doç.Dr.Murat BOYDAK
3242001026LİPİD HİSTOKİMYASI1Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001027KANATLILARDA GENİTAL SİSTEMİN GELİŞİMİ, FONKSİYONU VE YUMURTANIN OLUŞUMU3Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001028KEMİK DOKUSUNDA PREPARASYON YÖNTEMLERİ (TESPİT-DEKALSİFİKASYON-BOYAMA)3Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001029ÜREME ORGANLARININ GELİŞİMİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001030DUYU VE ÖRTÜ SİSTEMLERİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001031EMBRİYONİK GELİŞMEDE ROL OYNAYAN SİNYAL YOLLARI3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001032KALP VE KAN DOLAŞIM SİSTEMİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001033RUMİNANT SİNDİRİM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001034HÜCRE SİKLUSU3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001035DİFFÜZ ENDOKRİN SİSTEM VE ENDOKRİN ORGANLARIN EMBRİYONİK GELİŞİMİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001036FÖTÜS YAŞININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE TERATOLOJİYE GİRİŞ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001077BALIKLARDA LENFOİD ORGANLARIN FONKSİYONEL HİSTOLOJİSİ3Doç. Dr. Tuğba Özaydın
3242001078HÜCRE ÇEKİRDEĞİ3Doç. Dr. Tuğba Özaydın
3242001080KARBOHİDRAT HİSTOKİMYASI3Doç. Dr. Tuğba Özaydın
3242001082APOPTOZİS VE APOPTOZİSİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER1Doç. Dr. Tuğba Özaydın
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3242000003MİKROSKOPTA FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ1Doç.Dr.Murat BOYDAK
3242000008FLORESAN MİKROSKOPİDE TEMEL İLKELERİN UYGULANMASI1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242000009DOKU VE ORGANLARIN IŞIK MİKROSKOPUNDA İNCELENMESİ1Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242000011KAYNAK TARAMA VE AKTARIMI DERSİ1Prof. Dr. Emrah SUR
3242000012BİLİMSEL MAKALE YAZIMI1Prof. Dr. Emrah SUR
3242000014LİPİD HİSTOKİMYASI1Doç.Dr.Murat BOYDAK
3242000015KEMİK DOKUSUNDA PREPARASYON YÖNTEMLERİ (TESPİT-DEKALSİFİKASYON-BOYAMA)1Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001002HÜCRE ORGANELLERİNİN YAPI VE GÖREVLERİ3Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242001011UROGENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ3Prof. Dr. Emrah SUR
3242001012ELEKTRON MİKROSKOPLARINDA TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DOKU İŞLEME TEKN.1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001015DÖLLENME VE İMPLANTASYON1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001017EKTODERMDEN GELİŞEN YAPILAR3Doç.Dr. Murat BOYDAK
3242001018ENDODERMDEN GELİŞEN YAPILAR3Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001020KANATLI YUMURTASI VE BU TÜRDE EMBRİYONAL GELİŞME1Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001021BİLİMSEL YENİLİKLER DERSİ1Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242001022APUD HÜCRE SİSTEMİ1Prof. Dr. Emrah SUR
3242001023MUKOZAL İMMÜN SİSTEM1Prof. Dr. Emrah SUR
3242001025MİKROTOM, KRİYOSTAT VE TEKNİKLERİ3Doç.Dr.Murat BOYDAK
3242001037KEMİK DOKU FARKLILAŞMASI VE İSKELET SİSTEMİNİN GELİŞİMİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001038KANATLIDA FERTİLİZASYON VE BUNU TAKİP EDEN ERKEN EMBRİYONİK GELİŞİM3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001039SİNİR SİSTEMİNİN ERKEN DÖNEM GELİŞİMİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001040FÖTAL ZARLARIN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ANOMALİLERİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001041KANATLI GENİTAL SİSTEMİNİN FONKSİYONEL HİSTOLOJİSİ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001042KANATLIDA OVULASYON VE YUMURTANIN OLUŞUMU3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001043HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİNE GİRİŞ3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001044KANATLI YUMURTASININ YAPISI3Prof.Dr. İlhami Çelik
3242001045KANATLILARDA SİNDİRİM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ3Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
3242001046AYIRICI HİSTOLOJİK TANI3Prof. Dr. Emrah SUR
3242001047SİNİR SİSTEMİNİN EMBRİYONİK GELİŞİMİ3Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001048ÖRTÜ SİSTEMİNİN EMBRİYONİK GELİŞİMİ 3Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
3242001049BAĞIRSAK HİSTOLOJİSİ3Doç.Dr.Murat BOYDAK
3242001076ENDOKRİN SİSTEMİN FONKSİYONEL HİSTOLOJİSİ3Doç. Dr. Tuğba Özaydın
3242001079HÜCRE YÜZEYİ ÖZELLEŞMELERİ VE HÜCRELERARASI BAĞLANTILAR3Doç. Dr. Tuğba Özaydın
3242001081MEMELİLERDE ERKEN EMBRİYONİK GELİŞİM3Doç. Dr. Tuğba Özaydın