SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
histoloji_ve_embriyoloji_(tip) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ender Erdoğan

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Ender Erdoğan

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Ender Erdoğan

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Ender Erdoğan

Amacı: Canlı bir organizmayı oluşturan hücre ve dokuların yapıları ile ilgili kavram ve ilişkilerin ve bu yapıların gelişme sürecinin kavranılmasını sağlamak.

Vizyon: Organizmadaki hücre ve dokuların biyolojisi üzerine odaklanan histoloji bilimi fizyoloji ve fizyopatolojinin alt yapısı oluşturur. Embriyoloji ise bu yapıların normal gelişim süreçlerinin ortaya konulması da anormal gelişimlerin daha iyi yorumlanabilmesini sağlar.

Misyon: Dokuların normal yapıları ve normal gelişim süreçlerinin iyi kavranılması patolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve klinikte bu tabloların tedavilerinin planlanması konusunda tıp ve sağlık alanındaki diğer öğrencilere ufuk açacaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Yüksek Lisans eğitimi sürecinde ilgili teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: İlgili mevzuat ve yönetmelikler gereğince öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: En az 4 yıllık ilgili bir lisans eğitimini tamamlamak.

Mezuniyet Şartları: 24 kredilik teorik ve pratik dersleri tamamlamak ve bir semineri başarı ile sunmak. Tezini başarı ile savunmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: küçük sınavlar, ara sınavlar, ödevler, makale, ödev ve çalışma sunumları ve final sınavları ile.

İstihdam Olanakları: Bazı laboratuvarlarda (patoloji, androloji, tüp bebek) teknik eleman olarak istihdam olanağı mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: 75 ve üzeri ortalama ile mezun olanlar için Histoloji ve Embriyoloji başta olmak üzere Tıbbi Temel Bilim Bölümlerinde Doktora eğitimine devam etme olanağı vardır.