SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Hemşirelik kavramları, etik ilkeleri ve felsefesini bilir.
P.Ç.2 Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir.
P.Ç.3 Hemşirelik alanında sistematik ve kapsamlı bilgi düzeyine sahip olur.
P.Ç.4 Hemşirelik alanı ile ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir.
P.Ç.5 Birey, aile ve topluma sunulacak hizmete yönelik verileri yorumlayarak hemşirelik sürecini uygulama bilgisine sahip olur.
P.Ç.6 Rehberlik eşliğinde belirlenen araştırma konusu doğrultusunda literatür tarama, uygulama kısmını yürütme, elde edilen sonuçları analiz etme ve literatür doğrultusunda tartışma bilgisine sahip olur.
P.Ç.7 Hemşirelik kavramlarını ve alana özgü bilgiyi analiz ederek birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini yönelik bakımı planlar, uygular ve değerlendirir.
P.Ç.8 Uygulamaları sırasında, çalıştığı meslektaşlarına ve lisans öğrencisine rol modeli olacak şekilde hareket eder.
P.Ç.9 Hemşirelik ile ilgili teknik beceri gerektiren girişimleri uygular.
P.Ç.10 Sağlık alanındaki modern, teknik ve bilgi teknolojilerini kullanır.
P.Ç.11 Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır.
P.Ç.12 Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır.
P.Ç.13 Yüksek lisans tezinin uygulama kısmını bireysel olarak gerçekleştirir.
P.Ç.14 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bilimsel bir toplantıda sunar ya da dergide yayınlar.
P.Ç.15 İş yaşamında, bağımsız sorumluluk alabilen bir meslek üyesi olur.
P.Ç.16 Literatür tarama yoluyla hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bilgi ve yenilikleri takip eder.
P.Ç.17 Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalarda yer alır.
P.Ç.18 Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır.
P.Ç.19 Mesleki ve toplumsal sorunların farkında olarak çözüm sürecinde yer alır.