SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   İletişim Modelleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270061007 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Belgin AKIN
Koordinator E-mail belak1 hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hemşirelik modellerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilme, yorumlama, hemşirelik bakımında bu modellerden yararlanma, modelleri değerlendirme ve model geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 30 10 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma, Ekip/grup çalışması, Problem çözme, Seminar hazırlama ve sunumu, Makale okuma ve tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hemşirelik Biliminin Temel Kavramları 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
2 Hemşirelikte Modellerin Tarihsel Gelişim Süreci 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
3 Hemşirelik modellerinin Özellikleri ve Önemi 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
4 Hemşirelik Modellerinin Sınıflandırılması ve Kullanımı 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
5 Hemşirelik Modelleri (Çevre ve hemşirelik modeli: F. Nightingale) (14 Temel Gereksinimler modeli: V. Henderson) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
6 Hemşirelik Modelleri (Kişiler arası İlişkiler Modeli: H.E. Peplau) (21 Hemşirelik Problemi F.G. Abdellah) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
7 Hemşirelik Modelleri (Hemşirelikte İletişim Modeli: I. Jean Orlando) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
8 hemşirelik Modelleri (Hemşirelik Uygulamaları Modeli: E. Wiedenbach) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
9 Hemşirelik Modelleri (İnsan Varlığının Bütünlüğü Modeli: M.E. Rogers) (Öz-Bakım Modeli D. Orem) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
10 Hemşirelik Modelleri (Etkileşim Modeli I. King) (Adaptasyon Modeli S.C. Roy 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
11 Hemşirelik Modelleri (Açık sistem modeli: M. Leininger) (Hasta ? Hemşire Etkileşimi: J. Travelbee) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
12 Hemşirelik Modelleri (Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli N.Roper, W.Logan, A.Thierney) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
13 Hemşirelik Modelleri (Koruma modeli M. Levine) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
14 Hemşirelik Modelleri Hemşirelik Modelleri (Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli M. Gordon) 1. Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir. 2. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. 3. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. 4. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA. 5. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 3 15
Sunum ve Seminer : 2 10
Projeler : 3 15
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 4
Ödev : 3 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hemşirelik bakımının kalitesini artırmaya yönelik model geliştirme sürecini kavrar 4
D.Ö.Ç. 2 Hemşirelik modellerinin hemşirelik bakımı için önemini kavrar 3
D.Ö.Ç. 3 Hemşirelik bakımında kullanılabilecek hemşirelik modellerini sınıflandırır 3
D.Ö.Ç. 4 Hemşirelik bakım modellerini analiz eder 4
D.Ö.Ç. 5 Hemşirelik bakımı için hemşirelik modellerinden yaralanır 4
D.Ö.Ç. 6 Hemşirelik bakımında hemşirelik modellerini kullanmayı değerlendirir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20