SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması -1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270060001 0 / 4 9
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU
Koordinator E-mail deniz.kocoglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin edindiği kuramsal bilgiler ve becerileri kullanarak ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik bakımı planlayıp uygulayabilmesi ve ruh sağlığını koruyucu, geliştirici, tedavi edici gereksinimi olan bireyleri değerlendirebilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Vaka sunumu, anlatım, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ruhsal sorunu olan bireyin bütüncül değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 1- Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
2 Ruhsal sorunu olan bireyin bütüncül değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 1- Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
3 Ruhsal sorunu olan bireyin bütüncül değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 1- Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
4 Yapılan bakım planlarının sunulması ve vakaların etik ilkeler, rol ve standartlar doğrultusunda tartışılması 2- Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996.
5 Danışmanlık, yardım becerileri ve iletişim becerileri doğrultusunda görüşmelerin yapılması rapor haline getirilmesi ve tartışılması 3- Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
6 Kronik psikiyatri hastalarının bütüncül değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 5- Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
7 Kronik psikiyatri hastalarının bütüncül değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 5- Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
8 Kronik psikiyatri hastalarının bütüncül değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 5- Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
9 Kronik psikiyatri hastalarının bütüncül değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 5- Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
10 Yapılan bakım planlarının sunulması ve vakaların etik ilkeler, rol ve standartlar doğrultusunda tartışılması 6- Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 7- McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991.
11 Danışmanlık, yardım becerileri ve iletişim becerileri doğrultusunda görüşmelerin yapılması rapor haline getirilmesi ve tartışılması 6- Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 7- McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991.
12 Fiziksel hastalığı olan hastada ortaya çıkabilecek ruhsal sorunların değerlendirilmesi, ruhsal gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 8- Kaplan & Sadock, Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul, 2005 9- Varcarolis EM (eds), Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. 3rd Ed. WB Saunders Company, Philadelphia, 1998. 10- Videbeck SL, Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2004
13 Fiziksel hastalığı olan hastada ortaya çıkabilecek ruhsal sorunların değerlendirilmesi, ruhsal gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 8- Kaplan & Sadock, Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul, 2005 9- Varcarolis EM (eds), Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. 3rd Ed. WB Saunders Company, Philadelphia, 1998. 10- Videbeck SL, Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2004
14 Fiziksel hastalığı olan hastada ortaya çıkabilecek ruhsal sorunların değerlendirilmesi, ruhsal gereksinimlerin belirlenmesi, uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 8- Kaplan & Sadock, Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul, 2005 9- Varcarolis EM (eds), Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. 3rd Ed. WB Saunders Company, Philadelphia, 1998. 10- Videbeck SL, Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2004
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : 1 40
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 16 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Psikiyatrik bakım uygulamalarında terapötik iletişim, görüşme tekniklerini kullanır. 2
D.Ö.Ç. 2 Ruhsal sorunları olan bireylerin bakımını bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla planlar, uygular, değerlendirir ve kaydeder 3
D.Ö.Ç. 3 Klinik ortamda hasta güvenliği ve risk yönetimi ilkelerini uygular. 2
D.Ö.Ç. 4 Psikiyatride yasal ve etik konuların önemini tartışır. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20