SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri-2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270031003 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU
Koordinator E-mail deniizkocoglu gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Halk sağlığı hemşireliğinin çalışma alanlarına göre değişen ve gelişen durumu ve bu doğrultuda öğrencinin literatür çalışması yapması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 20 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Düz anlatım, soru-cevap, tartışma,grup çalışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Programın tanıtımı Konu ile ilgili literatür
2 Sağlığı geliştirme Bertan, M. Güler Ç, (1995), Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi
3 Sağlığı geliştirme teorisi, kapsamı, ilkeleri ve metodu Edelman, CL, Mandle, CL, (1998), Health Promotion throughout lifespan, Mosby
4 Sağlığı geliştirme teorisi, kapsamı, ilkeleri ve metodu (devam) Allender JJA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore
5 Sağlıkta eşitsizlik Eren N, Öztek Z (2002), Sağlık Ocağı Yönetimi, Genişletilmiş Baskı Palme Yayınları, Ankara.
6 Sağlık ve kültür Öztek Z, Akdur R, Aycan S (ed), (2001), Herkese Sağlık, Türkiyenin Hedef ve Stratejileri Ankara, Barok Matbaacılık
7 Sağlık Eğitimi Bertan, M. Güler Ç, (1995), Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi
8 Göç ve sağlık Allender JJA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore
9 Çevre sağlığı sorunları Allender JJA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore
10 Okul sağlığı hizmetleri Allender JJA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore
11 İş sağlığı Allender JJA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore
12 Proje geliştirme Allender JJA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore
13 Proje geliştirme (devam) Allender JJA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore
14 Projenin sunumu Konu ile ilgili literatür
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 11
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Sağlık bilimlerine ilişkin bilgi toplama ve edindiği bilgileri uygulama becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 2.Bilimsel sorgulama ve hipotez oluşturma becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 3 3.Disiplinler-arası takım çalışması yapabilme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 4 4.Bilgisayarı araştırmalarda ve veri analizlerinde etkin kullanabilme becerisini kazanır 3
D.Ö.Ç. 5 5.Yapılan deneysel çalışmaların ulusal ve uluslararası bilime sağlayacağı katkıyı anlar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20