SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel Konular
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270021012 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU
Koordinator E-mail deniizkocoglu gmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Dünya da ve Ülkemizde doğum ve kadın sağlığı alanında güncel yaklaşımların neler olduğunu kavraması, güncel yaklaşımlar konusunda araştırma ve yayın yapabilmesi, güncel yaklaşımları klinik hasta bakımında kullanma becerisinin kazandırılmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, soru cevap, araştırma, vaka sunumu.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Gebelikte güncel yaklaşımlar 1. Nolan E. T. ?Primary Care for thr Obstetrician and Gynecologist?, Wiley-Liss, Inc, New York, 1996. 2. OConner V, ?Obstetrics, Gynaecology and Womens Health? Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 3. Symonds EM, Symonds IM, ?Essential Obstetrics and Gynaecology (4th Edition)?, Churchill Livingstone, USA, 2003.
2 Gebelikte güncel yaklaşımlar (devamı) 1. Nolan E. T. ?Primary Care for thr Obstetrician and Gynecologist?, Wiley-Liss, Inc, New York, 1996. 2. OConner V, ?Obstetrics, Gynaecology and Womens Health? Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 3. Symonds EM, Symonds IM, ?Essential Obstetrics and Gynaecology (4th Edition)?, Churchill Livingstone, USA, 2003.
3 Doğum ile ilgili güncel yaklaşımlar 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri. 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Womens Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 7. Gilbert, E.S and Harmon J.S. ?Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum?, Edit:Lale Taşkın, Palme Yayıncılık, Ankara 2002. 8. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). ?Obstetrics and Gynaecelogy?, Elseiver Publishing, USA
4 Doğum ile ilgili güncel yaklaşımlar (devamı) 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri. 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Womens Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 7. Gilbert, E.S and Harmon J.S. ?Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum?, Edit:Lale Taşkın, Palme Yayıncılık, Ankara 2002. 8. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). ?Obstetrics and Gynaecelogy?, Elseiver Publishing, USA
5 Doğum sonu dönem ilgili güncel yaklaşımlar 8. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). ?Obstetrics and Gynaecelogy?, Elseiver Publishing, USA 9. Ladewig, PA., London, ML., Davidson, MR. (2006). Contemporary Maternal- Newborn Nursing Care. Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. 11. Murray, SS., McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal- Newborn Nursing. Fourth Edition. Elsevier, USA.
6 Doğum sonu dönem ilgili güncel yaklaşımlar (devamı) 8. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). ?Obstetrics and Gynaecelogy?, Elseiver Publishing, USA 9. Ladewig, PA., London, ML., Davidson, MR. (2006). Contemporary Maternal- Newborn Nursing Care. Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. 11. Murray, SS., McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal- Newborn Nursing. Fourth Edition. Elsevier, USA.
7 Fetal sağlığın değerlendirilmesinde güncel yaklaşımlar 9. Ladewig, PA., London, ML., Davidson, MR. (2006). Contemporary Maternal- Newborn Nursing Care. Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. 11. Murray, SS., McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal- Newborn Nursing. Fourth Edition. Elsevier, USA.
8 Fetal sağlığın değerlendirilmesinde güncel yaklaşımlar (devamı) 9. Ladewig, PA., London, ML., Davidson, MR. (2006). Contemporary Maternal- Newborn Nursing Care. Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. 11. Murray, SS., McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal- Newborn Nursing. Fourth Edition. Elsevier, USA.
9 Cinsel sağlık ile ilgili güncel yaklaşımlar 12. Neville F., Hacker M.D.J., George Moore M.D., Joeseph C., Gambone, DO, Üstün C., Koçak İ. (Çev.). (2008). Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 13. Sevil Ü., Özkan S. (2004). Kadınlarda Sık Görülen Vulvovajinal Enfeksiyonlar (Ebe-Hemşireler için), Pakman Matbaacılık, İzmir, ss:2-4.
10 Jinekolojik kanserler ve güncel yaklaşımlar 14. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul.
11 Jinekolojik kanserler ve güncel yaklaşımlar (devamı) 14. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul.
12 İyi huylu jinekolojik kanserler güncel yaklaşımlar 12. Neville F., Hacker M.D.J., George Moore M.D., Joeseph C., Gambone, DO, Üstün C., Koçak İ. (Çev.). (2008). Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul.
13 Menopoz ve güncel yaklaşımlar 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri. 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Womens Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company.
14 Kadın Sağlığı ile ilgili güncel yaklaşımlar 13. Sevil Ü., Özkan S. (2004). Kadınlarda Sık Görülen Vulvovajinal Enfeksiyonlar (Ebe-Hemşireler için), Pakman Matbaacılık, İzmir, ss:2-4. 14. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul.
15 Final Sınavı -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 1 40
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 6 7
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kadın sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiyi kavrar, bilgiyi güncelleme becerisi kazanır. 1
D.Ö.Ç. 2 Kadın sağlığı ile ilgili ulusal ya da uluslararası makaleleri takip etme becerisi kazanır. 2
D.Ö.Ç. 3 Kanıta dayalı uygulamaları takip etme becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 Kadın sağlığı alanında elde ettiği güncel bilgiyi klinik uygulamaya aktarma becerisi kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20