SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270021008 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma TAŞ ARSLAN
Koordinator E-mail fatmatas61 hotmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Dünyada ve Türkiyede yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı sorunlarını ve etkileyen faktörleri bilir, kadın sağlığı sorunlarını saptama becerisi geliştirir ve bu sorunlara yönelik uygun hemşirelik yaklaşımlarında bulunur.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, soru cevap, film izleme, vaka sunumu.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı derse giriş 1. Akın A, Biliker M A, Doğan B G Ve Ark. (2001) Türkiyede Anne Ölümleri Ve Nedenleri. Aktüel Tıp Dergisi, Kadın Sağlığı Özel Sayısı, Cilt:6, Sayı:1, Ocak-Şubat 2001, s:24-29. 2. Arici A., Seli E (ed.). (2008). Non-Invazive Management Of Gynecologıc Disorders. İnforma UK Ltd. 3. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T., Öderoğlu S.L.,Yaralı L.,Yüce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı.
2 Kadın ve Kültür 3. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T., Öderoğlu S.L.,Yaralı L.,Yüce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. 4. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). ?Williams Obstetrics?, McGraw-Hill Companies, USA. 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri.
3 Küreselleşme, Savaş ve Yoksulluğun Kadın Sağlığına Etkileri 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul. 16. Taşkın L. (2014). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Sistem Ofset, Ankara.
4 Sağlık sistemindeki değişikliklerin kadın sağlığına etkileri 4. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). ?Williams Obstetrics?, McGraw-Hill Companies, USA. 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri. 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Womens Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company.
5 Teknolojinin Kadın Sağlığına Etkileri 11. Murray, SS., McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal- Newborn Nursing. Fourth Edition. Elsevier, USA. 12. Neville F., Hacker M.D.J., George Moore M.D., Joeseph C., Gambone, DO, Üstün C., Koçak İ. (Çev.). (2008). Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitapevleri.
6 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı Sorunları 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri. 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Womens Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 7. Gilbert, E.S and Harmon J.S. ?Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum?, Edit:Lale Taşkın, Palme Yayıncılık, Ankara 2002.
7 Kadın Sağlığı ve Tamamlayıcı Bakım Yaklaşımları 14. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul. 16. Taşkın L. (2014). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Sistem Ofset, Ankara.
8 Kadın sağlığını etkileyen psikososyal ve politik yapılar (Statü, toplumsal cinsiyet, sağlık, politika) 3. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T., Öderoğlu S.L.,Yaralı L.,Yüce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. 4. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). ?Williams Obstetrics?, McGraw-Hill Companies, USA. 5. Çiçek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitap Evleri.
9 Kadın ve Cinsellik 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Womens Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 7. Gilbert, E.S and Harmon J.S. ?Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum?, Edit:Lale Taşkın, Palme Yayıncılık, Ankara 2002. 8. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). ?Obstetrics and Gynaecelogy?, Elseiver Publishing, USA
10 İnfertilite, Kadın ve Aile 16. Taşkın L. (2014). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Sistem Ofset, Ankara. 17. Taşkın L. (çeviri editörü), Gilbert E., Harmon J. (2002). ?Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum? Palme Yayıncılık, Ankara. 18. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2013). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.
11 İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Güncel Yaklaşımlar 16. Taşkın L. (2014). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Sistem Ofset, Ankara. 17. Taşkın L. (çeviri editörü), Gilbert E., Harmon J. (2002). ?Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum? Palme Yayıncılık, Ankara. 18. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2013). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.
12 İnfertil Çiftlerde Eğitim ve Danışmanlık Sürecinde Hemşirelik Yaklaşımı 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul. 16. Taşkın L. (2014). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Sistem Ofset, Ankara. 17. Taşkın L. (çeviri editörü), Gilbert E., Harmon J. (2002). ?Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum? Palme Yayıncılık, Ankara.
13 Aile Planlamasında Son Gelişmeler ve Danışmanlık 2. Arici A., Seli E (ed.). (2008). Non-Invazive Management Of Gynecologıc Disorders. İnforma UK Ltd. 3. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T., Öderoğlu S.L.,Yaralı L.,Yüce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. 4. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). ?Williams Obstetrics?, McGraw-Hill Companies, USA.
14 Kadın sağlığı alanında güncel kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Womens Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company.
15 Final Sınavı -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 1 40
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 6 15
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 18
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Savaş-yoksulluğun kadın sağlığına etkilerini kavrar, kadın sağlığına yönelik bakım becerilerini kazanır 2
D.Ö.Ç. 2 Bakımı etkileyen kültürel faktörlerin önemini ve geleneksel uygulamaları tartışabilme becerisi kazanır 1
D.Ö.Ç. 3 Eğitimin kadın sağlığına etkisini bilir, sağlığı geliştirmeye ve yükseltmeye yönelik yaklaşım becerileri kazanır 2
D.Ö.Ç. 4 Kadın sağlığını destekleyen tamamlayıcı bakım yaklaşımlarını tartışabilme becerisi kazanır 2
D.Ö.Ç. 5 Kadın sağlığına olumsuz etki eden geleneksel uygulamaları bilir bakıma yönelik beceriler kazanır 3
D.Ö.Ç. 6 Yaşam dönemlerine göre kadın sağlığını etkileyen faktörleri tartışabilme becerisi kazanır 1
D.Ö.Ç. 7 Yaşam dönemlerine göre ülkemizdeki kadın sağlığı sorunlarının ve çözüm yollarını kavrar. 1
D.Ö.Ç. 8 Aile planlamasında yeni gelişmeleri takip eder danışmanlık yapabilme becerisi kazanır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20