SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270011015 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Taş ARSLAN
Koordinator E-mail fatmatas61 hotmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Pediatrik tanılama yapabilme, hastaneye yatan çocuk ve ailesine yaklaşım, çocuklarda ilaç uygulamaları gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazanmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 0 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, interaktif eğitim metotları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çocuklarda sağlık, hastalık ve hastaneye yatma süreci 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 4. Şelimen D, Kuğuoğlu S, Aslan EF, Olgun N. (2004). Acil Bakım. Genişletilmiş 3. Baskı. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, İstanbul.
2 Çocuğun hastanede ki gereksinimleri: Çocuk, ailesi ve sağlık personeli açısından 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 4. Şelimen D, Kuğuoğlu S, Aslan EF, Olgun N. (2004). Acil Bakım. Genişletilmiş 3. Baskı. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, İstanbul.
3 Pediatrik tanılama 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 4. Şelimen D, Kuğuoğlu S, Aslan EF, Olgun N. (2004). Acil Bakım. Genişletilmiş 3. Baskı. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, İstanbul.
4 Çocuk ve ailesi ile iletişim 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 4. Şelimen D, Kuğuoğlu S, Aslan EF, Olgun N. (2004). Acil Bakım. Genişletilmiş 3. Baskı. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, İstanbul.
5 Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Endokrin Aciller - Hipoglisemi - Hiperglisemi - Diyabetik ketoasidoz 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 4. Şelimen D, Kuğuoğlu S, Aslan EF, Olgun N. (2004). Acil Bakım. Genişletilmiş 3. Baskı. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, İstanbul.
6 Endokrin acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 4. Şelimen D, Kuğuoğlu S, Aslan EF, Olgun N. (2004). Acil Bakım. Genişletilmiş 3. Baskı. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, İstanbul.
7 Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Kardiyovasküler Aciller - Arrest - Anoksik spell - Hipertansiyon - Kanama ve şok - Diğer özel durumlar 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
8 Kardiyovasküler acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
9 Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Solunum Acilleri - Yabancı cisim aspirasyonu - Status astmatikus - Diğer özel durumlar 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
10 Solunum acillerinde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
11 Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Nörolojik aciller - Koma - Konvülsyonlar - Status epileptikus - KİBAS - Diğer özel durumlar 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
12 Nörolojik acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
13 Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Cerrahi Aciller - Zehirlenmeler - Yanıklar - Akut batın - Diğer özel durumlar 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
14 Cerrahi acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 3. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi 5. Wong DL. (2003). Family Centered Care of Toddler in Nursing Care of Infants and Children, 7th Edition. Mosby.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 5 40
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 5 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hastanede yatan çocuk ve özelliklerini bilir 2
D.Ö.Ç. 2 Çocuklarda pediatrik tanılama yapar 3
D.Ö.Ç. 3 Çocuk acillerde hemşirelik yönetimini kavrar 3
D.Ö.Ç. 4 Çocuk acillerine yönelik güncel bilgileri takip eder 3
D.Ö.Ç. 5 Çocuğun sağlık durumuna göre çocuk ve ailesine en uygun hemşirelik hizmetini sunar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20