SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270011014 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Taş ARSLAN
Koordinator E-mail fatmatas61 hotmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin değişen ve gelişen mesleki rollerini kullanarak, çocuk ve ailesinin gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılayabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, interaktif eğitim metotları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığının durumu 1. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi.
2 Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar 1. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi.
3 Çocuk sağlığını etkileyen faktörler (Yoksulluk, çevre, aile vb.) 1. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi.
4 Pediatri hemşiresinin değişen ve gelişen rolleri 1. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi.
5 Pediatri hemşireliğinin yasal ve etik rolleri 1. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi.
6 Çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramlar: Primer hemşirelik, aile merkezli bakım, vaka yönetimi, atravmatik bakım gibi 1. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara.
7 Çocuk ve ailesi ile iletişim 1. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara.
8 Çocuk sağlığının korunması ve sürdürülmesi: Taramalar, sağlıklı çocuk izlemi 1. London ML, Ladewig PW, Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Maternal & Child Nursing. Care. Third edition. Prentice Hall.
9 Çocuk sağlığının korunması ve sürdürülmesi: Bağışıklama, anne sütü, beslenme 1. London ML, Ladewig PW, Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Maternal & Child Nursing. Care. Third edition. Prentice Hall.
10 Çocuk sağlığının korunması ve sürdürülmesi: Güvenli çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi 1. London ML, Ladewig PW, Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Maternal & Child Nursing. Care. Third edition. Prentice Hall.
11 Çocukta hastalık ve hastaneye yatma süreci 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
12 Çocuk ve hastalık: Akut ve kronik hastalık 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
13 Çocuk ve hastalık: Acil ve ölümcül hastalık 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
14 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili makale tartışması 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : 2 20
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çocuk ve ailenin gereksinimlerini anlar. 2
D.Ö.Ç. 2 Çocuğun sağlık durumuna uygun hemşirelik bakımını çocuk ve ailesine sunar. 3
D.Ö.Ç. 3 Çocuğun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde aktif rol alır. 4
D.Ö.Ç. 4 Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20