SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270010007 0 / 4 9
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Taş ARSLAN
Koordinator E-mail fatmatas61 hotmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Çocuk ve ailesinin gereksinim duyduğu hemşirelik bakımını planlamak ve uygulamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Gözlem, klinik uygulama, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yenidoğan ve oyun çocuğunda sağlık tanılaması 1. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara.
2 Okul öncesi dönem ve okul çocuğunda sağlık tanılaması 1. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara.
3 Adölesanlarda sağlık tanılaması 1. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara.
4 Çocuğun sağlığını koruma ve geliştirme sürecinde hemşirenin rolleri: Erken tanı ve taramalar 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi, Ankara.
5 Çocuğun sağlığını koruma ve geliştirme sürecinde hemşirenin rolleri: Bağışıklama 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi, Ankara.
6 Çocuğun sağlığını koruma ve geliştirme sürecinde hemşirenin rolleri: Beslenme ve sağlığı etkileyebilecek diğer durumlar 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi, Ankara.
7 Çocuk ve ailesine sağlığın korunması ve sürdürülmesine yönelik danışmanlık yapma, eğitim planlama 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi, Ankara.
8 Sağlıklı çocuk izlemi 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
9 Hastanede yatan çocuk ve hemşirelik bakımı: Çocuk ve ailesi ile iletişim, yaş dönem özelliklerine göre çocuğa yaklaşım 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi.
10 Hastanede yatan çocuk ve hemşirelik bakımı: Akut hastalığı olan çocuğa yaklaşım 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi.
11 Hastanede yatan çocuk ve hemşirelik bakımı: Kronik hastalığı olan çocuğa yaklaşım 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi.
12 Hastanede yatan çocuk ve hemşirelik bakımı: Acil ve cerrahi müdahele gerektiren çocuğa yaklaşım 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi.
13 Hastanede yatan çocuk ve hemşirelik bakımı: Terminal dönemde olan çocuğa yaklaşım 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi.
14 Özel gereksinimi olan çocuğa yaklaşım ve hemşirelik bakımı 1. Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : 1 40
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 6 21
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 32
DERSİN AKTS KREDİSİ 9
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çocuğun sağlık durumunu tanılar. 3
D.Ö.Ç. 2 Sağlıklı çocuk izlemi yapar. 3
D.Ö.Ç. 3 Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik aşılama, taramalar gibi sağlık hizmetlerinde aktif rol alır. 3
D.Ö.Ç. 4 Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili aile üyelerine danışmanlık yapar. 4
D.Ö.Ç. 5 Hemşirelik sürecini kullanarak çocuk ve ailesine yönelik hemşirelik bakımını sağlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20