SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270010003 0 / 2 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU
Koordinator E-mail deniz.kocoglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu uygulama sonunda öğrencilerin klinikte ve toplumda psikiyatrik hemşireliğinin felsefesini, danışmanlık ve destek becerilerini kullanması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 1.Videbeck S.L.,Psychiatric-MentalHealthNursing,Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2010. 2.Townsend M.C.,Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-BasedPractice,F. A. Davis Company, 2010.
2 Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 1.Videbeck S.L.,Psychiatric-MentalHealthNursing,Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2010. 2.Townsend M.C.,Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-BasedPractice,F. A. Davis Company, 2010.
3 Genel Tıpta Ruh Sağlığı bozuklukları ve multidisipliner yaklaşım- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 1.Videbeck S.L.,Psychiatric-MentalHealthNursing,Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2010. 2.Townsend M.C.,Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-BasedPractice,F. A. Davis Company, 2010.
4 Yaşamı tehtit eden hastalığa sahip bireylerin bakımı- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 1.Videbeck S.L.,Psychiatric-MentalHealthNursing,Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2010. 2.Townsend M.C.,Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-BasedPractice,F. A. Davis Company, 2010.
5 Ruhsal bozukluklarda ilaç tedavileri ve hemşirelik bakımı- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 3.Schultz J.M, S.L.,VidebeckLippincotts Manual of Psychiatric Nursing Care Plans, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2009. 4.Varcarolis E.M., H M.J. Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. A Communication Approach to Evidence-Based Care. Saunders Company, St.Louis, 2009.
6 Ruhsal hastalıklarda önleme- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 3.Schultz J.M, S.L.,VidebeckLippincotts Manual of Psychiatric Nursing Care Plans, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2009. 4.Varcarolis E.M., H M.J. Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. A Communication Approach to Evidence-Based Care. Saunders Company, St.Louis, 2009.
7 Önleme düzeyleri- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 3.Schultz J.M, S.L.,VidebeckLippincotts Manual of Psychiatric Nursing Care Plans, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2009. 4.Varcarolis E.M., H M.J. Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. A Communication Approach to Evidence-Based Care. Saunders Company, St.Louis, 2009.
8 Ruhsal bozukluklar ve sağlığın yükseltilmesi- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 3.Schultz J.M, S.L.,VidebeckLippincotts Manual of Psychiatric Nursing Care Plans, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2009. 4.Varcarolis E.M., H M.J. Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. A Communication Approach to Evidence-Based Care. Saunders Company, St.Louis, 2009.
9 Çocuklukta görülen ruhsal bozukluklar- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 5.Boyd M.A., Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia, 2008. 6.Öztürk M. O., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2008.
10 Ergenlerin ruh sağlığı sorunları- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 5.Boyd M.A., Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia, 2008. 6.Öztürk M. O., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2008.
11 Yaşlılık ve Ruh Sağlığı- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 5.Boyd M.A., Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia, 2008. 6.Öztürk M. O., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2008.
12 Bağımlılık ve hemşirelik bakımı- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 5.Boyd M.A., Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia, 2008. 6.Öztürk M. O., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2008.
13 Ruhsal bozukluğu olan Evsiz Bireyler Sokak çocukları Ruhsal bozukluğu olan Mahkumlar-Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 7.İlgili dergiler
14 Toplumda Şiddet ve İstismar Şiddet ve istismar mağdurlarının bakımı- Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma. 7.İlgili dergiler
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : 1 40
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 16 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Psikiyatri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilir 4
D.Ö.Ç. 2 Psikiyatri hemşireliği uygulama alanında disiplinler arası iletişim ve etkileşimi geliştirebilir 1
D.Ö.Ç. 3 Psikiyatri hemşireliği uygulama alanında disiplinler arası bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler ile bütünleştirerek kullanabilir 3
D.Ö.Ç. 4 Psikiyatri hemşireliği uygulama alanlarında sorun saptayabilir, çözüm yöntemi geliştirebilir, sonuçları değerlendirebilir ve rapor edebilir 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20