SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Hemşirelikte Bilişim
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270001026 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şerife KURŞUN
Koordinator E-mail skursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı hemşirelikte bilişim ve sınıflandırma sistemleri ile ilgili bilgi ve tutumu kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 0 50 0 40 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, tartışma,grup çalışması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Müfredatın açıklanması
2 Bilgi teknolojileri 1.Allender JA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
3 Bilgi sistemleri 1.Allender JA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
4 Hemşirelik yönetimi bilgi sistemleri 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
5 Bilgi yönetimi 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
6 Veri güvenliği 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
7 Hemşirelik sınıflandırma sistemleri 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
8 Hemşirelik sınıflandırma sistemleri ile bilişim sistemlerinin bütünleştirilmesi 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
9 Hemşirelik veri tabanları 1.Allender JA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
10 Hemşirelikte karar verme süreçleri 1.Allender JA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
11 Etik sorunlar 1.Allender JA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
12 Hemşirelik araştırmaları, eğitimi ve yönetiminde bilişim sistemlerinin yeri 1.Allender JA, Spradley B.W (2000), Community Health Nursing Concepts and Practice, Fifth Edition, Lippincott, Philadelphia- New York- Baltimore 2.Güleş HK, Özata M (2005) Sağlıkta Bilişim Sistemleri. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 3.Thede L (2003), Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Lippincott.Philadelphia.
13 Proje
14 Proje
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 40
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 10
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 28
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını tanımlar 3
D.Ö.Ç. 2 Bilgisayar teknolojisi ile insan etkileşimini analiz eder 2
D.Ö.Ç. 3 Bilişim sistemlerinin sağlık alanındaki yeri ve önemini kavrar 4
D.Ö.Ç. 4 Hemşirelik bilişim sistemlerinin önemini değerlendirir 2
D.Ö.Ç. 5 Hemşirelikte ortak terminolojiye ilişkin hemşirelik sınıflandırma sistemlerini analiz eder 3
D.Ö.Ç. 6 Hemşirelik sınıflandırma sistemlerini hemşirelik bilişimine uyarlar 1
D.Ö.Ç. 7 Verilerin güvenliği ve etik konularında duyarlılık gösterir 3
D.Ö.Ç. 8 Hemşirelik bilişim sistemlerine ilişkin örnek tasarım geliştirir 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20