SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Çocukta Sağlık Tanılaması
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270001025 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Taş ARSLAN
Koordinator E-mail fatmatas61 hotmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Profesyonel bilgiye dayalı çocuk sağlığını tanılamayı bilmek ve uygulamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 10 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, interaktif eğitim metotları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çocuk sağlığının tanımlanmasının önemi. -Çocuk sağlının tanımlanmasında çocuk hemşiresinin rol ve sorumlulukları 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi.
2 Çocuk sağlığının tanımlanmasında etkili olan faktörler 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi.
3 Çocukta sağlığı tanılamada kullanılan yöntem ve teknikler 1.Basil J, Zitelli B J, Davis H W. (2010). Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası. Çeviri Editörü: Tarım Ö. Nobel Tıp Kitabevi. 2. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
4 Sağlık tanılamasında yaş gruplarına göre çocuk ve ailesiyle iletişim 1.Ball, J W, Bindler R C. (2006). Child Health Nursing: Partnering with Children and Families, New Jersey: Upper Saddle River. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1. Sistem Ofset.
5 Sağlam çocuk tanılama: Ortamı hazırlama, gözlem yapma, çocuk ve ailesinden öykü alma 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
6 Sağlam çocuk tanılama: Büyüme ve gelişmeyi değerlendirme 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi.
7 Sağlam çocuk tanılama: Antropometrik ölçümler ve vital bulgular 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
8 Sağlam çocuk tanılama: Baş, boyun ve yüzü değerlendirme 1.Basil J, Zitelli B J, Davis H W. (2010). Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası. Çeviri Editörü: Tarım Ö. Nobel Tıp Kitabevi. 2.Macgregor J. (2008). Introduction to the Anatomy and Physiology of Children (A Guide for Students of Nursing, Child Care and Health). Second Edition. Routledge Press. 3.Yakıncı C, Selimoğlu M A. (2013). Çocuk Hastalarda Klinik Tanı. İkinci Baskı.Akademisyen Tıp Kitabevi.
9 Sağlam çocuk tanılama: Göğüs, abdomen ve sırtı değerlendirme 1.Basil J, Zitelli B J, Davis H W. (2010). Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası. Çeviri Editörü: Tarım Ö. Nobel Tıp Kitabevi. 2.Macgregor J. (2008). Introduction to the Anatomy and Physiology of Children (A Guide for Students of Nursing, Child Care and Health). Second Edition. Routledge Press. 3.Yakıncı C, Selimoğlu M A. (2013). Çocuk Hastalarda Klinik Tanı. İkinci Baskı.Akademisyen Tıp Kitabevi.
10 Sağlam çocuk tanılama: Ekstremiteler ve deriyi değerlendirme 1. Basil J, Zitelli B J, Davis H W. (2010). Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası. Çeviri Editörü: Tarım Ö. Nobel Tıp Kitabevi. 2. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi. 3.Duderstadt K G. (2008). Çocuklarda Fizik Muayene Resimli El Kitabı. Çeviren: Yurdakök M. Veri Medikal Yayıncılık.
11 Sağlam çocuk tanılama: Anal ve genital bölgeyi değerlendirme 1. Basil J, Zitelli B J, Davis H W. (2010). Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası. Çeviri Editörü: Tarım Ö. Nobel Tıp Kitabevi. 2. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi. 3.Duderstadt K G. (2008). Çocuklarda Fizik Muayene Resimli El Kitabı. Çeviren: Yurdakök M. Veri Medikal Yayıncılık.
12 Sağlam çocuk tanılama: Elde edilen verilerin analiz edilmesi, tanılama testlerinin yorumlanması 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
13 Çocuk ve ailesine yönelik hemşirelik bakımının planlanması 1.Ball, J W, Bindler R C. (2006). Child Health Nursing: Partnering with Children and Families, New Jersey: Upper Saddle River. 2. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
14 Sağlam çocuk tanılama: Elde edilen verilere göre diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : 3 30
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 7
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çocuk sağlığını tanımlamada çocukların yaş gruplarına göre farklılıkları bilir. 3
D.Ö.Ç. 2 Çocuğun sağlığını tanımlamada uygun teknik ve yöntemleri kullanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Çocuk sağlığını tanımlamada çocuk ve ailesi ile iletişime geçer, onlarla işbirliği yapar. 2
D.Ö.Ç. 4 Çocuğun sağlığını tanımlamada hemşirenin rol ve sorumluluklarını bilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Çocuk sağlığını tanımlamada elde ettiği bilgileri analiz eder ve mevcut bilgilere göre uygun hemşirelik bakımını planlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20