SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Akademik Yazarlık
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270001024 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Doktora
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Belgin AKIN
Koordinator E-mail akin.belgin gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, özellikle dil kullanımı üzerine yoğunlaşarak, yazılan makalelerin anlaşılması, analiz edilmesi, eleştirilmesi ve yaratılması konularında öğrencileri etkin kılmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 20 10 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Düz anlatım, soru cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Programın tanıtılması Konu ile ilgili literatür
2 Akademik yazarlığın tanımı Bly, Robert W., The Copywriters Handbook, Third Edition, A StepByStep Guide To Writing Copy That Sells. Revd & Expd, Henry Holt. ISBN 0805078045Public Relations Writing Worktext A Practical Guide for the Profession, Joseph M. ZappaloAnn R.CardenPublic Relations WritingThe Essentials of Style and Format
3 Yazı ve Yazılı Anlatım Konu ile ilgili literatür
4 Sunum İçerikleri Oluşturma Konu ile ilgili literatür
5 Sunum içeriği oluşturma devamı Konu ile ilgili literatür
6 Sunumu hazırlama Konu ile ilgili literatür
7 Sunum hazırlama devamı Konu ile ilgili literatür
8 Sunum hazırlama devamı Konu ile ilgili literatür
9 Proje sunumu Konu ile ilgili literatür
10 Makale eleştirisi Konu ile ilgili literatür
11 Makale eleştirisi Konu ile ilgili literatür
12 Makale eleştirisi Konu ile ilgili literatür
13 Makale eleştirisi Konu ile ilgili literatür
14 Makale eleştirisi Konu ile ilgili literatür
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 12
Ödev : 2 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Makaleleri eleştirileri dikkate alacak biçimde yazabilir 3
D.Ö.Ç. 2 2.Farklı iletişim araçları için farklı yazı tekniklerine hakim olabilir 3
D.Ö.Ç. 3 3.Dil ve anlatım kurallarına uyarak çalıştığı konuyla ilgili bir metin oluşturabilir 3
D.Ö.Ç. 4 4.Akademik dürüstlük becerisini geliştirir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20