SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270001022 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma TAŞ ARSLAN
Koordinator E-mail fatmatas61 hotmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Her yaş grubunun cinsel sağlığına yönelik temel bilgileri kazandırmak, cinsel sağlığın bozulduğu durumlar hakkında bilgi vermek, üreme sağlığı konularında bilgi kazandırmak, üreme sağlığı danışmanlığı becerisi kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, soru cevap, tartışma, vaka sunumu, film izleme, araştırma yapma, röportaj.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı ve giriş 3. Hall A.Sexuality.Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry section editors, Amy Hall, Patricia A. Stockert. Potter, Patricia Ann. Mosby Elsevier,St.Louis.2009 4. Üreme Sağlığına Giriş, TC Sağlık Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Katılımcı Rehberi, Ankara, 2009.
2 Cinsel eylemin anatomi ve fizyolojisi 4. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,2005. 5. Taşçı, A.İ. Cinsel Eğitim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002
3 Cinsel fonksiyonun sınıflaması 6. Taşçı, A.İ. Cinsel Eğitim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002 7. Craven R F. , Hirnle C J. (2009).Fundamentals of nursing : human health and function, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
4 DSM V e göre cinsel işlev bozukluklarının sınıflandırılması 1. Hall A.Sexuality.Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry section editors, Amy Hall, Patricia A. Stockert. Potter, Patricia Ann. Mosby Elsevier,St.Louis.2009 2. Üreme Sağlığına Giriş, TC Sağlık Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Katılımcı Rehberi, Ankara, 2009. 3. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,2005.
5 Cinsel ağrı 1. Hall A.Sexuality.Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry section editors, Amy Hall, Patricia A. Stockert. Potter, Patricia Ann. Mosby Elsevier,St.Louis.2009 2. Üreme Sağlığına Giriş, TC Sağlık Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Katılımcı Rehberi, Ankara, 2009.
6 Orgazmik bozukluklar 3. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,2005. 4. Taşçı, A.İ. Cinsel Eğitim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002 5. Craven R F. , Hirnle C J. (2009).Fundamentals of nursing : human health and function, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
7 Cinsel istek bozukluğu ve uyarılma bozukluğu 3. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,2005. 4. Taşçı, A.İ. Cinsel Eğitim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002 5. Craven R F. , Hirnle C J. (2009).Fundamentals of nursing : human health and function, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
8 Cinsel istismar ve şiddet ve hemşirenin rolü 1. Hall A.Sexuality.Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry section editors, Amy Hall, Patricia A. Stockert. Potter, Patricia Ann. Mosby Elsevier,St.Louis.2009 2. Üreme Sağlığına Giriş, TC Sağlık Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Katılımcı Rehberi, Ankara, 2009.
9 Yaşam dönemlerine göre cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunları 4. Taşçı, A.İ. Cinsel Eğitim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002 5. Craven R F. , Hirnle C J. (2009).Fundamentals of nursing : human health and function, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
10 İnfertilitede cinsellik 5. Craven R F. , Hirnle C J. (2009).Fundamentals of nursing : human health and function, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.1. Hall A.Sexuality.Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry section editors, Amy Hall, Patricia A. Stockert. Potter, Patricia Ann. Mosby Elsevier,St.Louis.2009
11 Kronik hastalıklar ve cinsellik 3. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,2005. 4. Taşçı, A.İ. Cinsel Eğitim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002 5. Craven R F. , Hirnle C J. (2009).Fundamentals of nursing : human health and function, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
12 Üreme hakları Dünya ve Türkiyedeki yasalar 1. Hall A.Sexuality.Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry section editors, Amy Hall, Patricia A. Stockert. Potter, Patricia Ann. Mosby Elsevier,St.Louis.2009 2. Üreme Sağlığına Giriş, TC Sağlık Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Katılımcı Rehberi, Ankara, 2009.
13 Üreme sağlığının bozulduğu durumlar ve hemşirelik yaklaşımı 3. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,2005.
14 Üreme Sağlığı, korunması ve geliştirilmesi için hemşirelik yaklaşımları 5. Craven R F. , Hirnle C J. (2009).Fundamentals of nursing : human health and function, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 6 7
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ülkemizin CS/ÜS politikalarını ve yasalarını kavrar 1
D.Ö.Ç. 2 Cinsel sağlığı tanımlar önemini kavrar 4
D.Ö.Ç. 3 Cinsel sağlığın bozulduğu durumları kavrar 1
D.Ö.Ç. 4 Cinsel sağlık konusunda danışmanlık becerisi kazanır 3
D.Ö.Ç. 5 Türkiyede ve dünyadaki üreme sağlığı durumunu kavrar 4
D.Ö.Ç. 6 Üreme sağlığı hemşirelik bakımında bakım verici, koruyucu, araştırmacı, eğitici becerileri kazanır 1
D.Ö.Ç. 7 Üreme sağlığı bozulduğu durumları tanımlar ve uygun hemşirelik bakımı becerisi kazanır 3
D.Ö.Ç. 8 Üreme haklarının toplumda nasıl kullanıldığını kavrar 1
D.Ö.Ç. 9 Güvenli Annelik yaklaşımlarını öğrenme ve gerekli eğitimleri yapabilme becerileri kazanır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20