SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Ameliyathane Hemşireliği
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270001019 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şerife Kurşun
Koordinator E-mail skursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Cerrahi hastasının ameliyat sırasındaki izlem/bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasına yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, power point sunumları, soru-cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı Ameliyathane hemşireliğine giriş ve temel kavramlar 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
2 Ameliyathane tasarımı ve çevre güvenliği 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
3 Ameliyathane ekibi 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
4 Ameliyathane hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
5 Ameliyathanede yasal ve etik konular 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
6 Ameliyathanede kullanılan malzemeler, araç-gereçler ve bakımı 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
7 Ameliyathanede kullanılan teknolojik cihazlar ve bakımı 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
8 Ameliyathane ortamının temizliği 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
9 Sterilizasyon ünitesi ve kullanılan yöntemler 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
10 Anestezi uygulamaları 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
11 Ameliyathaneye hasta kabulü 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
12 Anestezi öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımı 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
13 Ameliyathanede hasta güvenliği 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
14 Ameliyathanede çalışan güvenliği 1) Rothrock CR. Alexanderss Care of the Patients in Surgery. 14th ed. Elsevier Mosby, 2010. 2) Phillips N. (Ed). Berry&Kohns Operating Room Technique. 11th ed. St.Louis: Mosby Elsevier 2007 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 1 40
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 5 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 18
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Ameliyathane hemşireliği ile ilgili temel kavramları bilir. 1
D.Ö.Ç. 2 2) Ameliyathane hemşiresi ve diğer cerrahi ekibin rol ve sorumluluklarını tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 3 3) Ameliyathaneye özgü yasal ve etik konuları tartışır. 1
D.Ö.Ç. 4 4) Ameliyathanede özgü malzemelerin, araç-gereçlerin kullanımına ve bakımına yönelik temel kavramları bilir. 2
D.Ö.Ç. 5 5) Ameliyathanede kullanılan dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini açıklar. 1
D.Ö.Ç. 6 6) Anestezi uygulamaları, anestezi öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımını tartışır. 4
D.Ö.Ç. 7 7) Ameliyathanede hasta ve sağlık çalışan güvenliği açısından risk faktörlerini ve önlemlerini bilir. 2
D.Ö.Ç. 8 8) Ameliyathane hemşireliği ile ilgili güncel ve kapsamlı bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20