SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270001018 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şerife Kurşun
Koordinator E-mail skursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, cerrahi ve cerrahi hemşireliğinin temel kavramlarına ilişkin bilgi sağlamak ve bu kavramlar doğrultusunda klinik uygulamalarda cerrahi girişim geçiren bireyin, cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Düz anlatım, tartışma, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı Cerrahi hemşireliğine giriş 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
2 Cerrahi hemşiresinin rol ve sorumlulukları 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
3 Cerrahide hasta ve çalışan güvenliği 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
4 Sağlık tanılaması ve hemşirelik süreci 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
5 Asepsi- antisepsi, sterilizasyon-dezenfeksiyon uygulamaları 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
6 Cerrahi hastasında stres 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
7 Cerrahide sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
8 Cerrahi hastasında şok ve hemşirelik bakımı 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
9 Cerrahi hastasında yara iyileşmesi ve yenilikler 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
10 Cerrahi hastasında beslenme 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
11 Cerrahi hastasında ağrı yönetimi ve yenilikler 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
12 Cerrahi girişim öncesi hasta bakımı ve yenilikler 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
13 Cerrahi girişim sırası hasta bakımı ve yenilikler 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
14 Cerrahi girişim sonrası hasta bakımı ve yenilikler 1) Karadakovan A, Eti-Aslan F (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı. Nobel Kitabevi, Adana. 2) Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM (2014) Medical-Surgical Nursing. Assessment and Management of Clinical Problems. 9. Edition. Elsevier. Canada 3) Veri tabanları ve süreli yayınlar
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 1 40
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 5 10
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : - -
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Cerrahi hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Cerrahi hemşireliğinde hasta/çalışan güvenliğinin ve etik ilkelerin önemini kavrar. 2
D.Ö.Ç. 3 3) Cerrahi hastasının bakım gereksinimlerini karşılamada hemşirelik sürecini kullanımını bilir. 2
D.Ö.Ç. 4 4) Cerrahi asepsinin önemini ve temel kavramları bilir. 1
D.Ö.Ç. 5 5) Cerrahi hastasının strese verdiği yanıtı tanımlar ve değerlendirir. 1
D.Ö.Ç. 6 6) Cerrahi hastasında sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi, yara bakımı, ağrı yönetimi ve beslenme durumuna ilişkin yenilikleri öğrenir. 1
D.Ö.Ç. 7 7) Cerrahi hastasında şok gelişim faktörlerini ve bakımını bilir. 1
D.Ö.Ç. 8 8) Cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasındaki bakıma ilişkin güncel bilgileri kazanır. 3
D.Ö.Ç. 9 9) Cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası dönemde bütüncül ve sistematik olarak bakım gereksinimini planlar ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 10 10) Cerrahi hastasının bakım niteliğini yükseltmede araştırmaların önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 11 11) Cerrahi hemşireliği ile ilgili güncel ve kapsamlı bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20