SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Pediatrik Onkoloji Hemşireliği
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270001017 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Taş ARSLAN
Koordinator E-mail fatmatas61 hotmail.com
Öğretim Elemanı
-
Yardımcı Öğretim Elemanları
-
Dersin Amacı Pediatrik kanserlerin belirti, bulgu ve tedavilerinin bilmek ölüm süreci, kanserli çocuk ve ailesinin yaşadığı sorunları anlamak ve uygun hemşirelik girişimlerini planlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 10 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, interaktif eğitim metotları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ülkemizde ve dünyada çocukluk çağı kanserleri 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi. 2. Törüner EK, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık.
2 Çocukluk çağı kanserlerinin epidemiyolojisi ve etiyolojisi 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi. 2.Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara.
3 Pediatrik onkoloji hemşiresinin rol, sorumluluk ve standartları - Pediatrik onkoloji hemşireliği ile ilgili dernekler ve bilimsel dergiler (Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneği, Amerikan Onkoloji Hemşireleri Derneği, Türkiye Onkoloji Hemşireleri Derneği vb.) 1.Ball, J W, Bindler R C. (2006) Child Health Nursing: Partnering with Children and Families, New Jersey: Upper Saddle River. 2. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi.
4 Çocukluk çağı kanserlerinin çocuk ve ailesine etkisi - Çocuk ve ailesine psikososyal yaklaşım 1. Ball, J W, Bindler R C. (2006) Child Health Nursing: Partnering with Children and Families, New Jersey: Upper Saddle River. 2. Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara.
5 Çocukluk çağı kanserlerinden korunma -Çocukluk çağı kanserlerinde tanılama yöntemleri 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier. 2.Törüner EK, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık.
6 Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı: Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi yaklaşım, kemik iliği transplantasyonu, biyoterapi 1.Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 10. Baskı. Cilt 1 ve cilt 2. Sistem Ofset, Ankara. 2. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
7 Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı: Tamamlayıcı ve natif tedaviler 1. Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
8 Tedavinin erken ve geç komplikasyonları -Çocukluk çağı kanserlerinde bakım: Evde bakım, hastanede bakım, palyatif bakım palyatif bakım 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi. 2. Törüner EK, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık.
9 Çocuklarda lösemi ve hemşirelik bakımı -Çocuklarda lenfoma ve hemşirelik bakımı 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi. 2. Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediyatri. Dördüncü Baskı Cilt 1 ve 2. Nobel Tıp Kitabevi.
10 Çocuklarda santral sinir sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı -Çocuklarda kas iskelet sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı 1.Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi.
11 Çocuklarda sık görülen diğer kanserler ve hemşirelik bakımı: Wilms tümörü, retinoblastom, rabdomyosarkom 1.Carpenito-Myet L J. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren Erdemir F. Nobel Yayınevi. 2. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi.
12 Çocukluk çağı kanserlerinde semptom kontrolü (yorgunluk, ağrı, beslenme sorunları vb.) ve hemşirelik bakımı 1. Şenuzun F. (2006). Semptom Yönetimi. Editör: Uyar M, Uslu R, Kuzeyli Yıldırım Y. Kanser ve Palyatif Bakım. Meta Basım.
13 Çocukluk çağı kanserlerinde yaşam kalitesi: Tanılama, tedavi ve tedavi sonrası dönemde -Pediatrik onkolojide hastalarında karşılaşılan etik sorunlar 1. Şenuzun F. (2006). Semptom Yönetimi. Editör: Uyar M, Uslu R, Kuzeyli Yıldırım Y. Kanser ve Palyatif Bakım. Meta Basım. 2. Tschudin, V. (2003) Ethics in Nursing. Elsevier Science. Edinburgh.
14 Terminal dönemde çocuk ve ailesine yaklaşım 1. Ball, J W, Bindler R C. (2006) Child Health Nursing: Partnering with Children and Families, New Jersey: Upper Saddle River.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : 3 30
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 7
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 0 0
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pediatrik onkoloji hemşireliği ile ilgili sistematik ve kapsamlı bilgi düzeyine sahiptir. 2
D.Ö.Ç. 2 Çocukluk çağı kanserlerine yönelik hemşirelik bakımı planlar ve uygular. 3
D.Ö.Ç. 3 Çocuk ve ailesine danışmanlık yapar. 3
D.Ö.Ç. 4 Çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlar. 2
D.Ö.Ç. 5 Çocuk ve ailesi ile işbirliği içinde çalışır. 2
D.Ö.Ç. 6 Pediatrik onkoloji hemşireliği ile ilgili araştırmayı danışmanlık alarak yapar. 3
D.Ö.Ç. 7 Çocukluk çağı kanserleri ile ilgili mesleki kuruluşlarda aktif rol alır. 2
D.Ö.Ç. 8 Hemşirelik mesleğinin etik ilke ve felsefesine göre pediatrik onkoloji hastalarına uygun bakım hizmetini sunar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20