SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
hayvancilik_ekonomisi_ve_isletmeciligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Aytekin GÜNLÜ

Erasmus Koordinatör: Doç Dr. Kamil ÜNEY

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Amacı: Hayvancılık ekonomisi alanında konuları derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlayabilme, problemleri tespit edebilme ve bu alanlarda bağımsız araştırma yapabilme kabiliyeti kazandırmaktır.

Vizyon: Verdiği eğitimin, ürettiği bilgi ve birikimin kendi alanında öncelikli olarak talep edildiği bir Anabilim dalı olmaktır?.

Misyon: Bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, analiz ve sentez yapabilen, öğrendiğini uygulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen iletişim, takım çalışması ve liderlik becerilerine sahip mezunları ile milletimize hizmet sunmayı görev edinmiştir.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Lisans düzeyinde okutulan Hayvancılık İşletme Ekonomisi dersinin temel amacı, ekonomik bir uğraş olan hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili makro ve mikro düzeyde temel ekonomi bilgilerine sahip olması yanında hayvancılık işletmelerinde temel işletmecilik fonksiyonlarını kullanabilen, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirebilen, veteriner hekim yetiştirmektir. Dersler sonucunda veteriner hekimlere ulusal ölçekte temel ekonomik faaliyetleri anlayabilme ve değerlendirebilme, hayvansal üretim ve yetiştiriciliğine ilişkin bilgileri ekonomik anlayışla analiz etme becerisi kazandırılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Tıp Fakültesi, - Veteriner Fakültesi, - Diş Hekimliği Fakültesi, - Sağlık Bilimleri Fakültesi, - Ziraat Fakültesi -Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Özel sektör (hayvancılık İşletmeleri ve hayvancılığa dayalı sanayi kuruluşları), Kamu Kuruluşları (Bakanlık, Üniversiteler, Enstitüler vb.)

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.