SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
hayvancilik_ekonomisi_ve_isletmeciligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Ekonomi, iktisat ve İşletme bilimler hakkında temel kavramları öğrenir.
P.Ç.2 Hayvan hastalıklarının önemi, hayvan üretiminin verimliliği, hayvansal ürünler, küresel hayvan ticareti ve tüketicilerin algıları hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.3 Yönetim kuramı, yönetimin geçirdiği aşamalar ve bilimsel yönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
P.Ç.4 Karar verme, uygulama ve hayvan sağlığı programlarının değerlendirilmesi
P.Ç.5 Hayvancılık sektöründe ki verilerin ve ekonometrik tekniklerin kullanılmasını sağlayarak nasıl yorumlanacağı ve iktisat politikasına nasıl yön verilebileceği konusunda beceri kazandırmak.
P.Ç.6 Politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde Hayvan Sağlığı Ekonomisinin önemini tartışabilmek.
P.Ç.7 Hayvancılık işletmelerinin karlılık ve verimlilik analizlerini yapabilmek
P.Ç.8 Piyasa ekonomilerinde firmaların ve bireysel tüketicilerin davranışlarının anlaşılabilmesi