SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
hayvancilik_ekonomisi_ve_isletmeciligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Makro İktisat
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3258001001 2 / 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Çoban
Koordinator E-mail ocoban selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Orhan Çoban
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel Makro ekonomi konularının öğretilmesi, Makro iktisat dersi kapsamında önce makro iktisadın temel kavramları, amaç ve araçları incelemek, Kuramlar çerçevesinde milli gelirin denge düzeyinin belirlenmesi ele alınmak, temel makro büyüklüklerden olan para ve istihdam olguları ve denge modelleri analizlerinin yapılmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 80 0 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, aktif öğrenci katılımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Makro iktisada giriş Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
2 Makro İktisat ve Makro Modeller Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
3 Milli Gelir ve Hesaplama Yöntemleri Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
4 Milli Geliri Belirleyen Faktörler Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
5 İstihdam ve İşsizlik Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
6 Para ve Para Piyasası Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
7 Para Teorisi ve Para Politikası Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
8 Enflasyon ve Makro Politikalar Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
9 IS- LM Modeli Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
10 Dış Ticaret Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
11 Ekonomik Büyüme Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
12 Ekonomik Kalkınma Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
13 Ödev ve değerlendirmesi Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
14 Ödev ve değerlendirmesi Doğan Karaman, Kemal Yıldırım, Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 2 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ulusal boyutta iktisat ve enflasyon gibi kavramlar tanımlanmakta, kalkınma ve büyüme teorileri, para, kredi ve bankacılık sistemlerine ait genel bilgiler verilmek 4
D.Ö.Ç. 2 Ulusal boyutta iktisadi hayatın işleyişi ,istihdam gibi kavramları tanımlamak. 4
D.Ö.Ç. 3 Milli gelir ve enflasyon gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20