SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
hayvan_besleme_ve_beslenme_hastaliklari_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Yemleri tanır.
P.Ç.2 Besin maddelerini detaylı bir şekilde öğrenir.
P.Ç.3 Hayvanların besin madde ihtiyaçlarını öğrenir.
P.Ç.4 Yemlerde yapılan analizleri öğrenir.
P.Ç.5 Hayvan besleme çalışmaları ile ilgili bilgilendirilir.
P.Ç.6 Hayvan türüne göre rasyon hazırlama konusunda bilgi alır.
P.Ç.7 Beslenme bozuklukları ve metabolizma hastalıklarını öğrenir.
P.Ç.8 Hastalıklarla ilgili klinik besleme yöntemlerini öğrenir.
P.Ç.9 Hayvan türüne özgü besin madde ihtiyaçlarını bilir.
P.Ç.10 Yem analizleri yapabilir.
P.Ç.11 Rasyon hazırlayabilir.
P.Ç.12 Yemleri ve yemlerde bulunan faydalı veya zararlı bileşenleri tanır.
P.Ç.13 Beslenme ile ilgili problemlere çözüm bulabilir.
P.Ç.14 Hayvan besleme çalışmaları yapar.
P.Ç.15 Proje hazırlar.
P.Ç.16 Rasyon düzenler.