SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
halk_sagligi_hemsireligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270031022 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Belgin AKIN
Koordinator E-mail akin.belgin gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Belgin AKIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma ilkeleri ve etik ilkeler çerçevesinde araştırma yapabilme anlayışını kazandırma
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 10 30 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilimin tanımı, amacı ve tarihçesi 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
2 Bilimsel araştırma kavramları 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
3 Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
4 Araştırma sürecinin adımları ve araştırma konusuna karar verme 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
5 Problem tanımı, değişkenler-hipotez kurulması, kuramsal çerçeve 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
6 Kaynak tarama ve değerlendirme (kütüphane ziyareti) 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
7 Araştırma tasarımına karar verme ve tasarım türleri 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
8 Nicel araştırmalar 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
9 Nitel araştırmalar 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
10 Araştırma yönteminin içeriği, ilkeleri - evren ve örnekleme teknikleri 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
11 Veri toplama teknik ve araçları 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
12 Veri toplama araçlarının niteliği-ölçme kuramları, geçerlilik ve güvenilirlik 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
13 Araştırma makalesinin eleştirel okuması 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
14 Araştırma makalesinin eleştirel okuması 1.Erefe İ. (2002) Hemşirelikte Araştırma-İlke süreç ve yöntemleri. Plar Matbaacılık, İstanbul. 2.Karasar,N. (2003) Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara,. 3.Polit DF, Hungler BP (1997) Essentials of Nursing Research. (4th ed.), Lippincott Williams&Wilkins, Philedelphia-New York. s.65.
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 30
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hemşirelikte araştırma problemi oluşturur. 4
D.Ö.Ç. 2 Araştırma süreci basamaklarını kullanır 3
D.Ö.Ç. 3 Araştırma tasarımını planlar 3
D.Ö.Ç. 4 Araştırma önerisi hazırlar 3
D.Ö.Ç. 5 Makale yazım ve yayınlanmasında ilkeleri bilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20