SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Halk sağlığı alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
P.Ç.2 Halk sağlığı alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
P.Ç.3 Halk sağlığı Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
P.Ç.4 Halk Sağlığı Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
P.Ç.5 Halk Sağlığı alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
P.Ç.6 Halk sağlığı alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebil mek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
P.Ç.7 Halk sağlığı alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışma ları bağımsız olarak yürütebilme