SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3221000013EPİDEMİYOLOJİ UYGULAMA3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221000014SAHA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221001015DEMOGRAFİ VE SAĞLIK SOSYOLOJİSİ3
3221001026SAĞLIK FİNANSMANI3Kemal Macit Hisar
3221001028SAĞLIK HUKUKU3Kemal Macit Hisar
3221001029SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM3Kemal Macit Hisar
3221001031GENEL EPİDEMİYOLOJİ3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221001033ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI3
3221001034SAĞLIK BİLİMLERİNDE UYGULAMALI İSTATİSTİK3Kemal Macit Hisar
3221001036TEMEL HALK SAĞLIĞI3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221001038İŞ SAĞLIĞI3
3221001039SAĞLIK EĞİTİMİ3
3221001040TOPLUM BESLENMESİ3
3221001041BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ3
3221001042KRONİK HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ3
3221001044SAĞLIK MEVZUATI3Kemal Macit Hisar
3221001045SAĞLIK EKONOMİSİ3Kemal Macit Hisar
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3221000008SAHA ARAŞTIRMALARI3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221000011SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA3
3221000012ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI UYGULAMA3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221000015TOPLUM BESLENMESİ UYGULAMA3Kemal Macit Hisar
3221000016TEMEL BESLENME UYGULAMALARI3Kemal Macit Hisar
3221001030BESLENME3
3221001032ÇEVRE SAĞLIĞI3
3221001035SOSYAL PEDİATRİ3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221001037SAĞLIK YÖNETİMİ3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221001046SAHA ARAŞTIRMALARI3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
3221001047SAĞLIK KURUMLARINDA ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI3Kemal Macit Hisar
3221001048SAĞLIK SİSTEMİNİN ANALİZİ VE ALTERNATİF MODEL GELİŞTİRİLMESİ3Kemal Macit Hisar
3221001049SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME3Kemal Macit Hisar
3221001050HALK SAĞLIĞI BİLİMİNİN GELİŞİMİ3Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara