SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sağlık kurumlarında stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3221001049 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Kemal Macit Hisar
Koordinator E-mail kmhisar hotmail.com
Öğretim Elemanı
Kemal Macit Hisar
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sağlık kurumlarında stratejik planlama ve performansa dayalı bütçelemeyi öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel-işitsel materyal ve uygulamalar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Stratejik planlamanın amacı ve tarihçesi
2 Stratejik planlama için hazırlık çalışmaları
3 Tarihi gelişim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi
4 Faaliyet alanları ve hizmetlerin belirlenmesi
5 Paydaş, kuruluş içi ve çevre analizi
6 Misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin oluşturulması
7 Performans göstergelerinin oluşturulması
8 Stratejilerin geliştirilmesi
9 Performans esaslı bütçelemenin amacı, tarihçesi
10 Performans programının yapılması
11 Faaliyet raporlarının hazırlanması
12 Performans değerlendirmesinin yapılması
13 İzleme ve değerlendirme
14 Sonuçların gözden geçirilmesi
15 Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 60
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 1 25
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 25
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 25
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 25
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Stratejik planlamanın amacı ve tarihçesini öğretmek 4
D.Ö.Ç. 2 Stratejik planlama için hazırlık çalışmalarını öğrenme 4
D.Ö.Ç. 3 Tarihi gelişim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizini öğrenme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20